CorePublish har en effektiv bruker- og rettighetsstyring som er svært godt egnet til dette. Et gjennomtenkt og godt intranett kan forbedre internkommunikasjonen og effektivisere administrative rutiner i mange organisasjoner.

CorePublish intranett

Med CorePublish setter man enkelt opp et intranett og fyller det med ønsket innhold. På lik linje med åpne nettsteder er det viktig å analysere hva man skal få ut av et intranett og hvilken nytte dette skal gi organisasjonen i hverdagen.

Mange som setter opp et intranett med CorePublish oppnår gjerne ett eller flere av følgende punkter:

 • Forbedrer internkommunikasjon
 • Skaper teamfølelse
 • Effektiviserer administrasjonen
 • Øker den interne samhandlingen ved at ansatte selv kan legge ut informasjon som andre kan dra nytte av eller kommentere

Typisk innhold på intranett

Et intranett kan benyttes til mye, men vi opplever at følgende innhold kan være nyttig:

 • Intern informasjon
 • Nyheter i organisasjonen
 • Meldinger fra ansatte til ansatte. Gjerne diskusjonsforum med kommentering og likes
 • HMS-, kvalitetssikring og andre beskrivelser
 • IT-support, kontaktpunkter og veiledninger
 • Markedsmateriell, logoer, bildebank, maler osv.
 • Intern aktivitetsoversikt
 • Ansattesøk med kontaktdata for effektivt å kunne finne ut hvem som gjør hva i større bedrifter
 • Lukkede områder per avdeling
 • Interne skjema (fravær, hyttesøknad osv.)

Et godt intranett er noe langt mer enn en filkatalog eller et dokumenthåndteringssystem.

Innlogging og rettigheter

Basis for et intranett er en god rettighetsstyring. I CorePublish kan man enkelt gi ulike brukergrupper tilgang til forskjellig informasjon.

Felles brukerdatabase

Man kan sette opp innlogging og rettigheter uten ekstra integrasjon eller avansert oppsett. Vi benytter likevel ofte CorePublish standardmodul for integrasjon med Active Directory når vi setter opp et intranett. Dette gjør at alle brukere automatisk får tilgang til intranettet med samme brukernavn og passord som de benytter på resten av sine interne IT-systemer. Tilhørigheten til brukergrupper følger brukeren og gir automatisk tilgang til riktig informasjon på intranettet uten at dette må settes opp spesielt per bruker.

Single Sign On (SSO)

For at brukere skal slippe å logge seg inn på nytt når de allerede er innlogget på interne systemer settes det ofte opp en Single Sign On-løsning (SSO) med CorePublish.

Direkteredigering 

Vi legger ofte opp en direkteredigering når vi setter opp et intranett med CorePublish. Da kan ansatte som skal legge til en nyhet eller annen informasjon gjøre dette uten å måtte logge seg inn i CorePublish backend. Knapper for opprett/rediger blir synlig for de ansatte som har tilgang til å publisere og endre informasjon.

Med lav terskel for å skrive og publisere, øker sannsynligheten for at det blir lagt ut mer interessant innhold til alle i organisasjonen på intranettet.

Funksjoner

CorePublish har en rekke funksjoner som er særlig egnet på et intranett. Systemet kan leveres med et ferdig standardoppsett eller spesialsydd for den enkelte bedrift/organisasjon. Det vanligste er at vi gjennomfører forprosjektet CorePhases der vi sammen med brukerne spesifiserer innholdet på et nytt intranett.

Selv om all vanlig funksjonalitet på et nettsted er aktuelt for et intra- eller ekstranett er det noen funksjoner som gir mer nytteverdi enn andre.

Personalisering

Vi kan med CorePublish lage forsider som er personlige og tilpasset hver enkelt bruker. Innstillingene er basert på tilhørighet til ulike brukergrupper og hvilke behov brukeren har. CorePublish inneholder brikkeparametre som gjør at hver enkelt brukergruppe automatisk kan få vist forskjellig innhold basert på gruppene man tilhører.

Det legges til en ”huskelapp” per bruker slik at den enkelte kan skrive egne notater på sin forside. Det er vanlig å legge til rette for at hver bruker kan legge til sine personlige snarveier.

Slik personalisering av et intranett er med på å øke bruken og nytten av intranettet for den enkelte.

Varsler

Det kan i noen tilfeller være nyttig å få varsler på det som er nytt eller endret på et intranett. Med CorePublish kan man sette opp slike varsler. Dette kan også gjøres personlig slik at hver enkelt bruker kan velge hvilke kategorier han ønsker varsler for.

Diskusjonsforum og kommentering

Mange organisasjoner er spredt på flere lokasjoner eller har ansatte som er mye på reise. Mulighet til å legge til kommentarer, å like eller delta på en fagdiskusjon er da nyttig å sette opp på intranettet.

Integrasjoner

I et intranett kan det ofte være nyttig å se informasjon fra andre systemer. CorePublish er særlig egnet til å sette opp slike integrasjoner. Mest vanlig er det å integrere med ERP, CRM eller andre fagsystemer. I tillegg til dette kan utfylte skjema sendes automatisk til arkivering i dokumenthåndteringssystemer med XML om ønskelig.