• Automatisk oppretting av kategorier
  • Automatisk kobling av artikler
  • Kopierer artikler og tabeller
  • Enkel navigering mellom språk

Besøkende på nettstedet vil kunne bytte språk og fortsatt stå på samme artikkel.Språkhåndtering er en standardfunksjonalitet i CorePublish. Dere kan bygge opp nettstedet med innhold på et fritt antall språk. Vi benytter UFF-8, et universelt tegnsett som støtter de fleste tegn, og lager ordlister til alle språk som er med i løsningen deres. 

Med modulen Avansert språkhåndtering kan man i tillegg koble sammen kategorier og artikler på ulike språk. Da vil leseren kunne klikke på et nytt språk for å få oversatt den artikkelen han leser. Han vil bli stående i den aktuelle artikkelen, som nå er oversatt. Han slipper dermed å bli sendt til forsiden på det nye språket, der han må lete opp artikkelen på nytt. 

Som webredaktør kan du bygge opp unike strukturer for de ulike språksidene, artiklene vil fortsatt være sammenkoblet.

Fritt antall språk som standard

Som en standardfunksjon i CorePublish kan dere selv bestemme hvor mange språk nettstedet skal ha. Vi legger til et flagg for hvert språk. Ved å klikke på flagget vil leseren komme tilbake til forsiden på det valgte språket, med menypunkter, artikler og annet innhold dere har overstatt til det aktuelle språket.

 

Bilde som illustrerer administrasjon av språksider.Full oversikt fra ett sted

Språkhåndteringen gjør det enkelt å få oversikt over nettsteder med innhold på mange språk. Fra ett område vil du som administrator kunne bygge opp dine ulike nettsteder, vist i dette eksempelet som tre ulike; Norsk, svensk og engelsk. 

Koble sammen artikler på ulike språk

I modulen Avansert språkhåndtering oppretter CorePublish automatisk kategorier per språk og kobler sammen artikler på tvers av språkene. Artiklene deres blir kopiert slik at bilder, tabeller og annet avansert innhold følger med. For deg som webredaktør innebærer dette at du slipper å produsere denne typen innhold på nytt. For leseren innebærer dette at han kan få oversatt en enkeltartikkel ved å klikke på flagget. Da skifter artikkelen til ønsket språk. Leseren slipper å måtte lete opp artikkelen på nytt via forsiden på det nye språket.

Ikke bundet til fast struktur

Dere behøver ikke å ha lik struktur på de ulike språksidene, artiklene vil være koblet sammen uavhengig av plassering. Artiklene vil uansett plassering bli indeksert korrekt i søkemotorer som Google, som automatisk får beskjed om at den samme artikkelen finnes på flere språk.