GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og handelsdepartementet.