GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

 

CoreTrek Sandefjord
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 16
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Sandakerveien 24C, bygg B
0473 Oslo