Sitene er presentert på en egen nettside hvor brukeren får presentert konseptet og kan sette seg inn i de forskjellige sitene.

Oversiktlig kart over siter

Sitene er presentert i et oversiktlig kart hvor en får kjerneinformasjon om siten ved klikk på kartpunktet. Brukeren kan også velge å på presentert samme innhold i listevisning.

skjermbilde fra nordkraftdc.no

Hvert enkel site presenteres i en egen mal hvor sentrale data er framhevet med egne ikon. I tillegg får en detaljert informasjon om hver site, plassering i kart og kontaktperson lett tilgjengelig.

Flere nettsted i samme løsning

Nordkraft har samlet flere nettsted i samme løsning; Nordkraft, Nordkraft Nett og Enerconsult. Siste tilskudd er Nordkraft Data Center. Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold, selv om nettstedene har hver sin webadresse og hvert sitt design.

Mer om Nordkrafts nettsider her.