Varanger Kraft

Energikonsernet driver produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft i Varanger-regionen.

 

CoreTrek Sandefjord
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 16
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Sandakerveien 24C, bygg B
0473 Oslo