Husker du historien om de tre små grisene som skulle finne seg et sted å bo? Den første grisen valgte den raske, enkle strategien; Å bygge et hus av strå som var ferdig på noen få timer. Den andre grisen bygde et hus av kvist, det tok bare én dag å bygge. Den tredje grisen derimot bygde et hus av murstein. Det tok riktignok en uke, men det ble til gjengjeld et solid og bra hus.

Et stødig fundament

Nye tider krever at man ser på merkevarebygging med nye øyne. Tidligere var merkevarebygging noe man kun syslet med i markedsavdelingen, nå er det er det et strategisk verktøy alle i virksomheten bør ha et bevisst forhold til. Kjernen i merkevarestrategien er merkevareplattformen. En merkevareplattform beskriver posisjonen merkevaren skal ta i markedet. For å finne best mulig posisjon går man gjennom:

  • Kategorien: Hvilken kategori konkurrerer merkevaren i og hvilke muligheter finnes i denne kategorien?
  • Kunden: Hvem er målgruppen, og hva er viktige drivere og barrierer for kunden? Hva motiverer kunden til å ha en relasjon til akkurat din merkevare?
  • Merkevarens egenskaper: Hvilke rasjonelle, funksjonelle og emosjonelle behov kan merkevaren levere best på?

En merkevareplattform er et stødig fundament som skal være retningsgivende og gi trygghet i det strategiske og praktiske arbeidet med å skape relasjoner til kunden. Når fundamentet er på plass gjelder det å bygge videre på dette - blant annet ved hjelp av kommunikasjon i ulike kanaler. En merkevare defineres av langt mer enn kommunikasjon, men kommunikasjonens rolle i merkevarebygging er sentral. Her er en solid og god nettside et viktig element i merkevarebyggingen. En tydelig og funksjonell nettside er kanskje det beste verktøyet for å nå frem til målgruppen. 

Nettsiden som merkevarebygger og kommunikasjonskanal   

Viktigheten av en god nettside har kanskje aldri vært tydeligere enn nå. Med pandemien som har herjet de siste årene, ser vi et økt fokus på digitalisering og verdien av god synlighet på nett. CoreTrek har utarbeidet grundige prosesser for nettopp å finne ut hvordan en nettside bør se ut, hvilke funksjoner den bør ha og hva den bør inneholde for å nå ut til målgruppen. Nettsiden og innholdet her blir en viktig del av kommunikasjonsstrategien som handler om å bestemme seg for hva man skal si, til hvem og hvordan. Innholdet på nettsiden distribueres ved hjelp av annonsering og deling på sosiale medier. 

 
 

Husk at nettsiden ofte kan være førsteinntrykket målgruppen får av merkevaren din.  

Les mer om våre prosesser for utvikling av nettside og innhold.

Ønsker du å vinne hjertet til kundene, men trenger hjelp til å utvikle en solid merkevareplattform og kommunikasjonsstrategi? Ta kontakt med din rådgiver i CoreTrek - vi hjelper deg gjerne!