CorePhases starter med en analyse av mål og målgrupper. Ønsker og behov blir synliggjort og innholdet som skal ut på nettstedet blir vektet og prioritert. Prosessen sikrer at den nye nettsiden blir forankret i de overordnede målene for prosjektet.

Deretter lager vi sammen skisser som brukes som maler for nettsiden. Noen nettsteder skal integreres med andre løsninger og i slike tilfeller er det viktig at spesifikasjoner blir laget så tidlig som mulig.

Etter forprosjektet sitter vi igjen med en detaljert spesifikasjon av det nye nettstedet. Dette danner grunnlaget for en komplett prosjektplan og estimat for hele prosjektet.

Når dagen for lansering er der har vi gått gjennom alle stegene sammen. Vi tar oss av det tekniske rundt overføringen til ny nettside, og hele tiden har du tilgang på vår supportavdeling.