Dette er en workshop sammen med kunde hvor vi i fellesskap går gjennom hvilke produkter og tjenester kunden tilbyr, målgrupper, konkurransesituasjon, kanalene kunden bruker og erfaringer med disse. På bakgrunn av den informasjonen vi får kan CoreTrek danne et grunnlag til en god strategi for videre arbeid med innhold og annonsering.

Rapport med forslag til tiltak 

Resultatet av forprosjektet er en rapport som beskriver kundens nå-situasjon, hvilke muligheter som finnes og potensielle mål for markedsføringen. Rapporten viser hva vi i CoreTrek anbefaler av tiltak og aktiviteter i tillegg til kanalvalg. Vi kommer også med anbefalinger om hvilke trafikkdrivere som kan benyttes for å få trafikk til kundens nettside og innholdet her. Alle disse forslagene setter vi opp i en prioritert rekkefølge slik at det også er mulig for kunde å gjennomføre tiltakene etappevis. Det er viktig at vi har en felles forståelse av hva vi skal jobbe mot. 

Fordelene ved CorePhases

  • Gir innsikt og kjennskap til kundens ståsted
  • Et godt grunnlag for videre strategisk arbeid
  • Rapporten fungerer som et overordnet planverk