CorePhases utgjør første fase i CoreTreks arbeidsmodell, og er der vi utarbeider din markeds- og innholdsstrategi samt taktikk og plan for gjennomføringen, alt med utgangspunkt i den røde tråden til dine virksomhetsmål.

CorePhases Markedsføring gjennomføres i form av workshops sammen med deg som kunde, der vi i fellesskap går gjennom ditt målhierarki og viktigste målgrupper. Gjennom en spesialutviklet prosess basert på anerkjente metodikker, arbeider vi oss gjennom målgruppenes ulike kundereiser og definerer hvilke av målgruppenes behov vi skal knytte markedsføringen til, hvordan de ulike kanalene skal spille sammen samt hvilke måleparametre som bør benyttes for å måle suksess.

Rapport oppsummerer strategi, taktikk og tiltak

Resultatet av forprosjektet er en rapport som som danner grunnlaget for all videre markedsføring og innhold. I rapporten gir vi i tillegg anbefalinger til konkrete markedsaktiviteter og innhold som bør produseres, alt med en tydelig rød tråd tilbake til dine virksomhetsmål.

Fordelene ved CorePhases

  • Gir et tydelig bilde av dine målgruppers ulike behov og hvordan du kan svare på disse
  • Skaper en tydelig rød tråd fra dine viktigste mål til konkrete markedsaktiviteter
  • Tydelig definerte og målbare marketingmål, som gjør det lettere å vurdere om en markedskampanje er vellykket eller ikke
  • Konkret plan på anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon om CorePhases Markedsføring!