Arve Skjørestad

Arve var en av de syv utviklerne som ble ansatt når CoreTrek ble grunnlagt i 2000, og har veldig lang fartstid i CoreTrek. Arve har hatt hovedansvaret for utviklingen av CorePublish siden det ble etablert høsten 2000.

I dag er Arve utviklingssjef i CoreTrek, og har ansvaret for CoreTrek sin produktutviklingsavdeling. Arve er også kontorsjef på vårt Sandnes-kontor. I tillegg er han involvert i mange andre områder i selskapet, blant annet som teknisk rådgiver inn mot større prosjekter.