• Erfarne utviklere
  • Gode kvalitetsrutiner
  • Sikkerhet i fokus
  • Integrasjoner

For at funksjonaliteten som utvikles skal fungere godt over tid, er det mange ting som teller og som må gjøres på riktig måte. Det meste av dette avgjøres av utvikleren som setter opp løsningen. Hvilke verktøy og metoder vi har tilgjengelig i kombinasjon med erfaring og nøyaktighet, er helt vesentlig for å oppnå et resultat som fungerer på en god og effektiv måte.

I CoreTrek vet vi at en webløsning skal leve i mange år og at vi skal hjelpe våre kunder med videreutvikling og oppdatering av de løsningene vi leverer. Vi utvikler våre løsninger i et strukturert utviklingsmiljø med definerte kodestandarder. All utviklerdokumentasjon blir lagret slik at andre kan overta prosjektet dersom det blir behov for det.

Siden vi arbeider med åpne og kjente teknologier og leverer løsninger på vårt eget system, CorePublish, har vi inngående kjennskap til alle sider og detaljer i det som leveres. Vi trenger ikke gå til andre partnere eller produsenter for å finne ut av hva som skjer og hvordan ting fungerer.

Oppdatert kompetanse

Vi som jobber med web må følge med i tiden. Fordi vi er et stort team med dyktige utviklere kan vi hele tiden dele våre erfaring og kunnskap med hverandre.

Vi er en lærlingebedrift og tar gjerne inn nyutdannede webutviklere. Disse unge utviklerne støttes med opplæring og trening av en dedikert mentor i godt over ett år før vi slipper dem til på avanserte prosjekter.

Våre erfarne utviklere får kontinuerlig og førstehånds opplæring på alt nytt i systemet, men viktigst av alt muligheten til å utvikle seg med de avanserte løsningene vi leverer.

Langsiktighet

Mange aktører i dagens marked baserer sine leveranser på open source-løsninger med ferdige design og templates. Dette er vel og bra for en enkel ”brosjyre på web”, men ikke for en webløsning som skal kunne videreutvikles og leve i mange år.

Vi kjenner teknologien og de løsningene vi leverer til bunns. Løsningene vi leverer blir oppdatert med nye versjoner av CorePublish. Vi tar ikke bare ansvar for bakoverkompatibilitet i systemet men også for at koden våre utviklere har levert fungerer sammen med nye versjoner av systemet.

Sikkerhet

Nettsider i dag blir ofte utsatt for angrep og innbrudd. Dette skyldes i mange tilfeller at utviklere ukritisk laster ned komponenter fra nettet, og benytter disse i løsningene de lager uten å kvalitetssikre koden. Slike komponenter blir sjelden oppdatert dersom det oppdages sikkerhetshull. Våre utviklere er vant til å ta hensyn til sikkerhet når de setter opp løsninger for våre kunder. Vi tar ikke i bruk komponenter fra ukjente kilder og har god kontroll med det som utvikles.

Gode kvalitetsrutiner

For mange er webløsningen en helt sentral del av deres forretning. Derfor stiller mange krav til både oppetid og robusthet i løsningene som utvikles. Alle datasystemer kan kollapse eller leveres med feil. Spørsmålet er hvor effektivt man kan rette opp i feil eller uønskede situasjoner. Uten god dokumentasjon, faste kodestandarder og et koderevisjonssystem er det ikke mulig å garantere for verken feilretting eller gjenoppretting. Man må ha en forståelse for hva som har skjedd for å kunne rette opp i feil. I tillegg er det nødvendig at flere enn den ene personen som har utviklet løsningen forstår det som har blitt laget. Vi har etablerte rutiner for dette. Alle våre utviklere kan ta tak i hvilken som helst av våre leveranser og utføre videreutvikling eller feilretting dersom behovet skulle oppstå. Vi benytter GIT som koderevisjonssystem.

Spesialutvikling

Vi leverer ikke bare standardutvikling til våre kunder. Vi har både erfaring med og kompetanse til å bygge komplette spesialløsninger. Med basis i CorePublish kan vi bygge alle slags løsninger for web. Selv om spesialløsninger ofte er tidkrevende å utvikle, vet vi at våre verktøy er effektive og at løsningene vi bygger er robuste over tid.

Integrasjoner

CorePublish er tilrettelagt for integrasjon med andre systemer. Våre utviklere har solid erfaring i å integrere med andre systemer. Deres erfaring med denne type arbeid er nødvendig for at integrasjoner skal fungere godt, med rask responstid og gode løsninger dersom systemet det integreres med er nede.