Google Analytics er det desidert mest brukte verktøyet for nettsidestatistikk. Dette verktøyet inneholder en sann jungel av tall. Feil forståelse kan gi feil konklusjon og til slutt feil avgjørelser både med tanke på innhold, markedsføring og videreutvikling av nettstedet.

Her går vi gjennom fem vanlige webanalyse-fallgruver - og ser på hvordan man unngår dem.

Les også: 5 feil som kan lure seg inn når man setter opp Google Analytics.


Fallgruve 1: Å ikke bruke Analytics

Google Analytics er gratis og kan raskt implementeres på en nettside. Det er det mange som har gjort, men for mange stopper det også der. Stopper man her  går man glipp av mange muligheter og viktig informasjon om nettsiden. 
En kjøpmann hadde vært sløv hvis han ikke brydde seg om antall kunder som besøker eller handler i butikken hans. Sporingen på nettsiden kan fortelle oss blant annet hva brukerne leser og hvor de klikker - hva som er mest interessant for dem rett og slett. Dette er tall og informasjon vi aldri får om for eksempel trykksaker: Hvor mange leser denne trykksaken? Hvor mange tar den fram igjen og leser mer?  Hvor mange sider leser de?, Hvor mange legger den bort før de faktisk har sett skikkelig på den? Og hvor befinner leserne seg når de leser?

Løsning: Sett av tid og bli kjent med verktøyet
Logg inn, se deg rundt og gjør deg kjent med verktøyet. Googles egne instruksjonsvideoer er et greit sted å starte. Det kommer også flere gode tips for nybegynnere i denne artikkelen. 
En anbefaling vi gir alle er å ha språket innstilt på engelsk. Den norske versjonen har et noe klumsete språk, og den er ikke nødvendigvis enklere å forstå fordi den er på norsk. Det er lettere å søke seg fram til instruksjoner som tar utgangspunkt i den engelske versjonen.

Viktig tips: Slik lager du en Google bruker med din jobbmailen din 
 


Fallgruve 2 - Å ikke sette konkrete mål for nettsiden 

Google Analytics kan framstå som en enorm mengde tall og statistikk, men fortvil ikke! Du trenger ikke dykke dypt inn i alt, mendet er lurt å finne ut hvilke tall og tabeller som er viktige for din virksomhet og din nettside slik at du kan fokusere på disse. Hvilke tall og tabeller dette er avhenger av hva dere vil oppnå med nettsiden. Hvilken funksjon fyller nettsiden for din virksomhet? Når man har klart for seg hva man skal oppnå med nettsiden, blir det lettere å  finne målbare tall for dette i Analytics. Da blir Analytics virkelig et nyttig verktøy - dette gjelder både for nettbutikker og mer informasjonsorienterte nettsteder.

Løsning: Sett målbare mål 
Først må nedskrevne målsetninger og delmål på plass. På markedsføringsspråket  kaller vi dette konverteringer. Det er de konkrete stegene vi ønsker at nettsidebrukerne skal foreta seg.
Neste steg er å finne disse parameterne i statikken. Analytics lar deg også sette opp egne goals (ja, mål på norsk) slik at det er enklere å følge med på måloppnåelsen. 
Ikke sjelden må man sette opp egne events med Tag Manager og egne spesialiserte tabeller. Her må man holde tunga rett i munnen for å få så korrekt statistikk som mulig. CoreTrek har eksperter på dette og vi hjelper gjerne til!

Les også: Hva er konverteringsrate?


Fallgruve 3: Å misforstå “Gjennomsnittlig tid på side”

Gjennomsnittlig tid på siden presenteres som den gjennomsnittlige tiden alle leserne bruker på ën enkelt side, eller snitt-tiden for en økt. Men å måle gjennomsnittlig tid er ikke så enkelt som man skulle tro. Her er det viktig å forstå hvordan Analytics sporer dette: Tiden måles fra det øyeblikket man laster den første siden og fram  til en ny side lastes. Hvis brukeren kun laster en side fra nettstedet (kalles flukt/bounce), blir ingen tid registrert. I realiteten kan brukeren lese siden i flere minutter, men Analytics kan ikke måle dette. 
I tillegg må man huske på at statistikken ikke forteller om brukeren ser på en annen fane av nettleseren, eller om brukeren gjør noe helt annet for den saks skyld. Mens Analytics registrerer at tiden går kan brukeren i virkeligheten lage middag eller se på tv.

Løsning: Mål flere parametre
Dette betyr at gjennomsnittlig tid er et tall man bør ta med en gedigen klype salg. En alternativ mulighet er å sette opp måling av scrolledybde med Tag Manager, og på denne måten se hvor langt ned på siden brukerne leser. Oppsett av scrolle-dybde innebærer litt programmering, og dette er noe vi selvsagt kan hjelpe dere med.
Men kan ikke gjennomsnittlig tid brukes til noe? Jo, vi anbefaler å bruke det til se trender på et overordnet plan. At den gjennomsnittlige tiden på økter/nettsidebesøk går opp eller ned, iallefall hvis det er store endringer, forteller absolutt noe om at bruksmønsteret er i endring.  Å bruke dette som et  mål på hvor lenge brukerne leser enkeltartikler, anbefales i langt mindre grad.


Fallgruve 4: Å ikke spore nettsted-søket

Å se hva folk skriver i søkefeltet på nettstedet ditt er nesten som å se hva folk tenker. Dette gir en direkte pekepinn på hva brukerne ikke finner eller hva som er viktig for dem.  Nettopp fordi dette er så verdifull, tror mange dette spores automatisk av Google Analytics. Grunnen til at det ikke er slik, er at ulike nettsider bruker ulik teknologi i sine søkefunksjoner. Analytics må stilles inn til å finne søkeordene som brukerne skriver i søkefeltet. Det er ingen grunn til å ikke gjøre dette.

Løsning: Skru nettsted-søket på nå med en gang! 
1. Gjør et testsøk på nettsiden din og sjekk hvordan url’en i adressefeltet ser ut. Her skal du finne test-søkeordet ditt. Ofte vil den se slik ut: www.domene.no/sok?q=søkeordet. Det du trenger her er bokstaven som står etter ?(spørsmålstegnet) og før = (erlik), så den kopierer du. I dette tilfellet er et bokstaven "q" du som du må ta med videre. 
2. Gå inn i admin-panalet i Google Analytics
3. Gå til View settings og i feltet "query parameters" under "Site search parameters" limer du inn bokstaven du kopierte i punkt 1. Husk å krysse av for "Strip query parameters out of URL"

Skjermbilde fra Google Analytics 


Fallgruve 5: Å ikke sjekke 404-feil

En 404-feil oppstår når noen har klikket på en lenke som viser til en ikke-eksisterende side på ditt nettsted. Dette er noe de fleste har opplevd: Man trykker håpefullt på en lovende lenke, men møtes av de skuffende tallene 404 og kanskje en hakket mer forklarende tekst som sier: “Denne siden finnes ikke”. 
Når man flytter innhold eller redigerer URL’er på en nettside kan man fort glemme at mange har lenket til  de gamle URL’ene. I tillegg liker ikke Google sider som har mange 404-feil. 404-feil må elimineres, og her kan Google Analytics hjelpe deg. Den aller beste løsningen er å sette opp en tilpasset rapport som lister opp alle URL’er som har gitt 404-feil, og ikke minst hvor disse linkene kommer fra.

Løsning: Custom reports og fiks feilene
Sett opp en tilpasset rapport (custom report) som vist i bildet under. Denne viser raskt og enkelt esktrerne sider som linker til ikke-eskisterende sider. For 404-treff som kommer fra andre nettsider, sosiale medier eller Google, må URL’en som gir en feil, legges til som en alias på den mest passende siden på nettstedet ditt. Man kan selvsagt også lage en morsom og ikke minst god 404-side som fanger opp nettbrukerne på en god måte. Men første pri bør være å sørge for å få bukt med feilkildene.

404-rapport i Analytics


Hvilke tall og statistikker er viktige for din nettside?

Hvor i Analytics finner vi tallene og statistikken som er relevante for vår nettside og vår virksomhet?
Dette er et spørsmål vi får ofte, og som det ikke går an å gi et generelt svar på. Vi har gått litt inn på det spesielt i fallgruve nr 2, men dette er et litt større felt! Her er det mye som avhenger av bransje, type nettsted, størrelse på virksomhet og hvilke mål dere har, for å nevne noe. Når vi i CoreTrek skal lage en ny nettside, starter vi en prosess sammen med kundene der vi ser på nettopp mål og målgrupper - og hva nettsidens funksjoner skal være.  Les mer om forprosjekt for nettsider her

Vi hjelper selvsagt også de som har en forholdsvis ny nettside, og trenger hjelp til å finne ut hvordan den fungerer. Vi hjelper til med følgende (mye mer): 

  • Hvordan sette opp ny Analytics-konto
  • Kom igang med Google Tag Manager
  • En sjekk på at din konto er satt opp korrekt og i tråd med GDPR
  • Identifisering av viktige analytics-tall å følge for din bedrift
  • Oppsett av spesialtilpassede rapporter og mål

Trenger du hjelp med Analytics? Ta kontakt, så finner vi ut av det.