For enkelhets skyld har vi lagt ut opptaket av webinaret under, slik at det enkelt kan brukes og sees igjen. Vi legger også ved transkripsjonen av webinaret under, hvis det er et spesifikt emne du ønsker å lese umiddelbart.

Les videre for oppsummering av hva vi gikk igjennom i webinaret med supplementær informasjon:

Hva er søkemotoroptimalisering?

SEO (søkemotoroptimalisering) er alle tiltak for å få nettsidene dine synlige og å fremstå positivt i organiske søkeresultat.

Hva er poenget med SEO: 

Å generere mer relevant trafikk fra målgruppen din som konverterer på nettstedet ditt. 
Konvertering kan ta mange forskjellige former. Naturligvis avhenger dette av forretningsmodellen din og hva målet med nettsiden er. Det kan, f.eks., være:

 • Flere lesere av innholdet ditt, som konverterer til medlemmer. 
 • Flere nettstedsbesøkende som kjøper produktene dine. 
 • Flere besøkende som kontakter din bedrift for å forhøre seg om tjenestene dine. 

Det handler om å lage innhold som målgruppen din aktivt leter etter og å drive de til deg gjennom organiske plasseringer i søkemotorer.

Litt elementært om organisk søk og SEO

Det vi prøver å ha en innflytelse over når vi snakker om SEO, er de “organiske” posisjonene i søkeresultatsidene. Søkeresultatsidene (eller SERPs, Search Engine Result Pages, på engelsk) er det som kommer opp når man foretar et søk i Google (eller andre søkemotorer).

Under har vi lagt ved et eksempel på en vanlig SERP. I gult ser du betalte plasseringer. Disse oppnåes gjennom søkemotorannonsering, Google Ads i dette tilfellet. Om du trenger det, bistår vi gjerne med Google Ads for ditt nettsted.

I blått ser du “organiske” søkeresultat. Disse tildeles sider som Google anser å gi mest verdi til søkerne/brukerne for det relevante søket. Du kan alltid ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne med SEO.

Skjermdump fra google søk med organiske søkeresultater

Under har vi også lagt ved et eksempel på “featured snippets”, eller sammendrag som det heter på norsk, da søkeresultatsidene har utviklet seg mye de siste årene. For eksempel inneholder de nå langt mer rikt media enn før. Vi kommer tilbake til dette lengre ned på denne siden.

Skjermdump fra google søk med "featured snippets"

Nå som vi har gått igjennom det grunnleggende, la oss raskt ta for oss hvorfor det er så viktig som det er å 1) være tilgjengelig i søkeresultater, og 2) gjøre det bra i søkeresultater (da mener vi både å rangere høyt, men også å fremstå positivt i søkene).

50 millioner søk hver dag

I Norge utføres det over 50 millioner søk hver eneste dag. Og det er omtrent 85% av befolkningen som bruker en søkemotor daglig eller flere ganger om dagen. I teorien betyr det at man har en potensiell målgruppe på omtrent 4.5 millioner mennesker.

59% klikker kun på top 3

Det å være tilgjengelig i søk er ikke nok. I dag klikker opp mot 60% kun på de tre øverste resultatene, da bl.a. mobilsøk minsker den visuelle flaten vi jobber med. I tillegg har vi også utviklingen innen Voice Search, som er begrenset ned til kun å gi søkeren svar fra posisjon nummer én.

Hva fokuserer vi på gjennom SEO

Det er svært mye involvert i søkemotoroptimalisering. For å gi utdrag kan vi se mange elementer som faller under kategoriene 1) SEO planlegging, 2) indeksering, 3) On-page optimalisering, 4) lenkebygging, og 5) konvertering:

SEO planlegging

 • Målsetting
 • Konkurrent-måling
 • Søkefrase-analyse
  • Identifisering
  • Gap-analyse
  • Kjøpsprosess
  • Valg
 • Investeringsnivå
 • Tracking og forbedring
 • Betalt vs organisk
 • Minimalisering av risiko
 • Maksimering av muligheter 

Indeksering

 • Innlegging av nettsted for indeksering
 • Evaluering og maksimering av indeksering
 • Hyppighet av robotindeksering
 • Domenestrategi
 • Geolokasjon
 • Google sitemaps
 • Nettstedteknologi & arkitektur
 • Dynamisk innhold & sidesøk
 • Straffer
 • Duplikatinnhold
 • Google “sandbox”-effekt
 • Duplikatinnhold

On-page optimalisering

 • Personalisert søk
  • Nyheter
  • Lokalt
  • Atferdsbasert og utvalgt
 • Søkefrasefaktorer
  • Tetthet
  • Format
  • Posisjon
  • Skriving av tekst
 • Programmeringsfaktorer
  • Sidekode og struktur
  • Metatag-faktorer
  • Title tags
 • Domenenavn og dokumentnavn
 • Negative faktorer og filtre

Lenkebygging

 • Lenkehastighet
 • Negative faktorer
 • Evaluering
 • Intern-lenking
  • Lenkekvalitet
  • Lenketyper
  • Nettstedstruktur
 • Volum fra eksterne lenkepartnere
 • Ekstern lenkekvalitet
  • Page Rank
  • Side/lenkekontekst
  • Felleside domener
  • Nettsteds-autoritet
 • Brukergenerert innhold
 • Pressemeldinger

Konvertering

 • Effektivitet i overtalelse
  • Call-to-action 
  • Tilbudsrelevans 
 • Landingsider 
  • Brukervennlighet og tilgjengelighet 
  • Klikk på call-to-action 
  • Personalisering 
  • Sidemal-design

Utfordringene for SEO i 2022

Grunnen til at søkemotoroptimalisering ikke er på dag én for at det så er riktig fremtiden er at informasjonsteknologi og søkemotorer endrer seg raskt. Google, for eksempel, oppdaterer vektingen av rangeringsfaktorer og algoritmene sine kontinuerlig. Med andre ord de flytter målet med stadighet.

Hva som er “kravene” og kriteriene i dag, er ikke nødvendigvis de samme i morgen. For ikke å nevne hva som gjelder om ett år. 

I tillegg til at platformen vi ønsker å gjøre det godt på endres, er det andre faktorer som kommer med i spillet.

 • Konkurrenter begynner å investerer tungt i digital markedsføring, SEO, og produserer nytt innhold for å møte behovene til kunder og de tar nye initiativer. 
 • Søkevanene til brukerne endres over tid, og hvor de før foretrakk tekst, så foretrekker de nå video for visse søketyper, for eksempel.

Det kan fort føles overveldende og komplisert. Det kan føles at det er så mye som jobber mot oss når vi skal oppnå bedre resultater fra organisk søk. 

Når man står midt i det er det ikke alltid er like lett å vite hvilke ende man skal starte med. Så spørsmålet blir, hvordan jobber vi med SEO i 2022?

Hvordan jobbe med SEO i 2022

Det er mer enn 200 rangering faktorer hvor vektingen er i kontinuerlig endring. Så svaret på spørsmålet om hvordan vi jobber med SEO i 2022 krever at vi tenker annerledes enn for bare noen år siden. Vi må tenke større.

Vi må se på hvor søk har vært, hvor det har gått, for så å se for oss hvor dette går videre. 

Men viktigere enn alt, vi må oppnå to ting. 

 1. Vi må identifisere og møte forutsetninge for å være synlige. 
 2. Vi må tenke større enn sett med ord. Vi må skape verdi - for oss selv, for målgruppene våre, og for søkemotorene.

Hvordan har søk endret seg over tid?

After all, vi gikk fra dette:

Skjermdump fra google søk anno 2006

Bilde av et søkeresultat fra ca 2006

Over ser vi hvordan Google søk pleide å se ut. En ren liste av de blå lenkene, med noe metabeskrivelser, fremhevede grønne URL’er, og vi ser noe interessant. Vi ser at Google lette konkret etter sider som inneholdt de individuelle ordene som ble inkludert i søket. 

Til dette:
Skjermdump fra google søk

For det første er det visuelt veldig annerledes nå enn det var for 16 år siden. De blå lenkene er der fortsatt, men vi ser nå fremhevet informasjon til høyre som oppsummerer emnet, vi ser hva folk ofte har spurt etter man har gjort det første søket. I tillegg ser vi at troverdige kilder som Wikipedia og Det Store Norske Leksikon ligger øverst, da det naturlig er de som har best verifisert informasjon for denne typen emne-søk. Vi ser også at bilder og visuell presentasjon fremheves.

Nå som vi har et lite bilde av hvordan endringene utspiller seg (veldig gradvis, men konstant), la oss være litt mer konkrete.

Søk i endring

De siste 12 årene har sett opp mot 18 bekreftede endringer i hvordan Google’s søkealgoritme fungerer og hvordan søk både presenteres og prosesseres. 

Og dette er bare de endringene vi vet om, endringene som blir gjort i forhold til vekting av rangeringsfaktorer er ikke nødvendigvis en del av dette.

Her en oversikt over en del av de bekreftede endringene i Googles søkemotor:

Algoritme oppdateringer
Når"Navn"Formål
2011PandaEliminering av tynne sider, eller lav-kvalitetssider.
2012PenguinKraftig mottiltak til keyword stuffing og link manipulasjon.
2013HUmmingbirdFlyttesøkord vekk fra ord, nærmere konsepter.
2014PigeonRevolusjonerte lokal-søk og for ralltid endret folks søkevaner.
2015RankBrainBred bruk av AI teknologi og algoritmer for søkertilfredsstillelse.
2015Mobilvennlig indeksering.
2016AMPAccelerated Mobile Pages, økt fokus på lastehastighet for mobil.
2017FredStraffer dårlig innhold, sider som ikke møter søkebehov.
2020BERTSterkt forbedret semantisk søkeordforståelse og behovsforståelse.

 

Brede kjerneoppdateringer
NårFormål
mars, 2018Til fordel for sider som var "underbelønnede".
april, 2018Målrettet intiativ til fordel for innholdsrelevanse.
mars, 2019Addresserer nettsteder med lav innholdskvalitet
juni, 2019Fokus på autoritet, ekspertise, og påliteligheten fra innkommende lenker.
sep, 2019Belønner nettsteder med generell optimal ytelse.
jan, 2020Fokus rettet mot YMYL (Your Money or Your Life)
mai, 2020Minske verdien gitt til landingssider med tynt innhold, samt forbedring av lokale søk.

Dette blir fort en oppramsing av endringer, og det har en begrenset verdi. For at vi bedre skal forstå og konseptualisere hva dette betyr, la oss ta en annen innfallsvinkel. Før vi gjør det, må vi bare presisere at vi ikke gikk i dybden på dette i webinaret. Samtidig er det vi forklarer her også forenklet forklart. Likevel ønsket vi å i det minste gi et lite innblikk.

Kvantitet → Kvalitet → Søker verdi → Intensjon/mening

La oss starte med bevegelsen vekk fra ren kvantitet mot mer kvalitetsorienterte søkealgoritmer.
Panda, som oppdateringen ble kalt, ble introdusert i 2011. Den fokuserte på å fjerne den tidligere over-avhengigheten på kvalitativ data for vekting av hvilke sider som er best i søkealgoritmene. Før var sider som publiserte masse innhold og fikk masse lenker fra lenkefarmer ofte høyt i søkeresultater. Så her ser vi en endring med et større fokus på kvalitetssider hvor side lenge, ordbruk, inngående og utgående referanser begynte å bli mer vektlagt og nyansert. I det påfølgende året, 2012, kom også “Penguin” ut som et kraftig mottiltak til “keyword stuffig” og link manipulasjon. Alt i en kraftig manøver for å forbedre søkeresultatene folk fikk fra Google.

Fokuset ble videre flyttet fra kvalitet nærmere “verdi” skapning gjennom “Hummingbird”, som ble introdusert i 2013. Da så vi et fokus på hastighet, men også en av de første bevegelsene fra “ord” til “emner”/“konsepter”.

Denne endringen ble videreført i 2017, med introduksjonen av “Fred”. Han fokuserte på å straffe dårlige sider som var uten originalt innhold og som helt tydelig ikke møtte noen søkebehov.
I 2020 derimot, fikk denne trenden (å sette søkebehov og mening i førersetet) ekstra liv. Da introduserte Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Dette ga Google en sterkt forbedret semantisk ordforståelse og intensjonsforståelse. Selv om Google ikke nødvendigvis er ekstremt god til å forstå norsk enda, så kommer dette garantert. 

Det er bokstavelig talt et spørsmål om tid og om søkskvantitet (da de bruker søkene for maskin og algoritme opplæring).

Ord → Konsept søk

Hummingbird er den oppdateringen som først tok store steg mot å fundamentalt endre hvordan søk ble prosessert. Det tok for seg konseptet bak sammensetningen av ord - istedenfor å lete etter de forskjellige ordene individuelt når et søk blir gjort. 

Dette er en av hovedgrunnene til at vi nå ser emne-bokser og tematiserte søkeresultat, à la bildet du ser under:
Skjermdump fra google søk

Stasjonært/Desktop → Mobilt/Nærhet

Det er selvfølgelig helt naturlig at søkemotorer og søkeresultater var helt orientert rundt stasjonære maskiner og desktoper på tidlig 2000-tallet. Men, siden smarttelefonens fremmarsj (spesielt etter første generasjonen av iPhone’s i 2007), har søkemotorer stadig justert seg mot søk på disse enhetene. 

I flere år lurte vi, i SEO miljøet, på når det skulle være mobilens år. Det kom mer eller mindre i 2014.
I 2014 kom “Pigeon”, og lokale søkeresultater ville aldri bli det samme igjen og våre søkevaner og forventninger vil for alltid være endret. Siden den gang har dette bare fortsatt. Vi har nå Google Maps, Local Pack, og store endringer i Google’s søkeresultatsider:

Skjermdump av google søk med lokasjoner i kartvisning

Mobilitet og nærhet → “Mobil Først”

Fokuset på mobil fortsatte å sette fart i tiden etter 2014. For eksempel så vi introduksjonen av Accelerated Mobile Pages (AMP) i 2016, med økt fokus og verdi gitt til sider som lastet raskt på mobilenheter. 

Denne fortsatte naturligvis videre til dags dato, når “mobil først” indeksering  har blitt implementert for alle sider. 

Hva dette betyr er at Google indekserer nettsider fra en mobil opplevelse først og fremst. Med andre ord, hvis nettstedet ditt ikke er optimalisert for mobilenheter, vil Google aktivt promotere konkurrenter som har mobilvennlige sider.

Ideal/Mål → Løpende måling og SERP justering (2015 - d.d.)

Den overordnede endringen, derimot, har vært den generelle kapasiteten Google har til å forstå søk, søkere, og deres tilfredsstillelse. 

Introduksjonen av RankBrain i 2015, som har blitt bredt implementert i Google’s søkemotor over de siste 7 årene, har revolusjonert smidigheten til søkeresultatsidene. Denne smidigheten resulterer også i større svingninger i rangeringer en side oppnår fra dag til dag. 
Hvordan dette fungerer er:

 1. Søkeren gjennomfører et søk i Google.
 2. De klikker inn på resultatet på første plassering, men bruker kun noen få sekunder før de klikker tilbake til søkeresultatsiden, for så å klikke på andre plasseringen.
 3. De lukker så fanen, og slutter å søke videre.
 4. RankBrain forstår dette mønsteret at siden som var på første plass ikke tilfredsstilte behovet til søkeren, men at den på plass nummer to gjorde det. Som et resultat flytter RankBrain andreplassen opp til første, og vice versa.

Dette er veldig forenklet, men det er en god måte å forstå det på. 

Hva dette betyr er at hva som var et ideal “to organize the world's information and make it universally accessible and useful” nå blir mer aktivt målt og løpende justert avhengig av brukervaner og “hendelser”.

Hva kan vi forstå fra disse endringene?

Selv om det er over 200 rangeringsfaktorer, og vektingen av disse endres, ser vi likevel tydelige mønstre. 

Å møte søkeres behov er særs viktig for søkemotorers forretningsmodel.
Nettsted trenger derfor å:

 1. Laste raskt, uansett hva slags enhet som brukes.
 2. Skape verdi for søkerne (møte deres behov, og gjerne oppfølgingsbehov).

Dette er flott i teorien, men hva betyr dette rent praktisk. Hvordan kan vi ta dette til bruk for våre bedrifter og nettsteder?
Illustrasjonsfoto: person på sti i fjelllandskap med teksten "La oss se på hvordan dette kan settes til bruk for våre bedrifter"

Hva ligger i god SEO i 2022?

Generelt kan vi dele opp kriteriene for god SEO i tre kategorier; tilgjengelighet, relevans, og autoritet.

 1. Tilgjengelighet - For å kunne rangere trenger det å være mulig for søkemotoren å finne og forstå innholdet til nettsidene.
 2. Relevans - For å rangere bra må vi svare bedre enn våre konkurrenter på det behovet brukerne har.
 3. Autoritet - De beste posisjonene går til de aktørene som har signaler som viser at de er de mest troverdige innen det aktuelle temaet.

La oss forklare SEO driverne på en litt annen måte ved å tenke på nettstedet deres som en fysisk butikk.

Tilgjengelighet: Driverne for god SEO

I dette  tankeeksperimentet må vi tenke på tilgjengelighet som grunnmuren for butikken din. 
Det må være på plass, ellers vil resten av tiltakene og det du skaper stå på ustødig grunn.

Men selv grunnmuren må inspiseres jevnlig. Dette er fordi Google og andre søkemotorer endrer hvordan de henter og prosesserer informasjon over tid. 

Tilgjengelighet omhandler de tekniske SEO elementene som sørger for at søkemotorer kan finne og forstå innholdet på nettsidene til nettstedet ditt. Måten søkemotorer orienterer seg på og hvordan de forstår innhold endrer seg også over tid. Hvilket er hvorfor det er så viktig å gjøre regelmessige inspeksjoner og forbedringer. Det er den eneste måten å opprettholde en konkurransedyktig nettside.

Relevans: Driverne for god SEO

For å fortsette tankeeksperimentet: Tenk på relevans som hva du har i butikken, fra belysning til hyller, til produkter, til presentasjonen, til rekkefølgen, osv.

Hvordan vi skaper relevansen er gjennom det å møte behov, være overbevisende, og innholdet må være hva brukerne ser etter for at de skal konvertere(kjøpe/bli medlemmer, etc).

Illustrasjon av trakt med SEO søkebegreper

En av de mer effektive måtene å tenke på søk er gjennom en “funnel”.
Denne trakten omhandler alle søk innenfor ditt marked. 

Generelt kan dette deles inn i informasjonssøk, navigasjonssøk, kommersielle søk, og transaksjonelle søk. Disse forskjellige søketypene korresponderer igjen til ARIA rammeverket for å inspirere besøkende til å bli kunder.

De forskjellige søketypene 

For å gi litt mer kontekst til trakt-perspektivet, la oss raskt gå igjennom de forskjellige søketypene.

Informasjonssøk
Informasjonssøk står for nesten 10 ganger så mange søk enn kommersielle og transaksjonelle søk til sammen. Det er utrolig effektivt for å gjøre at ditt nettsted er “front of mind” for målgruppen du prøver å nå. Å etablere et godt førsteinntrykk og gjøre at du blir en pålitelig kilde for informasjon innen ditt område drastisk øker sannsynligheten for at de kommer tilbake til nettopp deg når de er klare til å gjøre et kjøp.

Navigasjonssøk
Navigasjonssøk har også mye godt med seg. De dreier seg ofte om lokale søk ( sko-butikk nær meg/sko-butikk i Sandefjord), eller merkevaresøk som “CoreTrek fagstoff”, og lignende. 

Kommersielle søk
Kommersielle søk er de søkene som viser at søkeren planlegger å foreta en kommersiell eller en “konverterings”handling i nær framtid. Ofte omhandler disse sammenligninger, priser, fordeler, eller anmeldelser.

Transaksjonelle søk
Transaksjonelle søk er de mange ofte prioriterer. Dette er søk som inneholder ord som “kjøp”, “til salgs”, og “levering”, osv. Men disse har også flere Google Shopping annonser og har uhyre høy konkurranse.

Autoritet: Driverne for god SEO

For å ta tankeeksperimentet videre mot en konklusjon, så er autoriteten hva du kan tenke på som ryktet til butikken din.

Jo mer ordentlig, troverdig, og bra ryktet er, desto mer sannsynlig vil folk besøke butikken og mer sannsynlig vil folk anbefale den.

Det er spesielt viktig å ha et godt renomme (gode autoritets signaler) når du har spesielt hard konkurranse for vanskelig å oppnå søkeord og emner hvor store bedrifter rangerer som nummer en.
Google, for eksempel, har gitt forskjellige begrep for å håndtere autoritet på nett. Et av de viktigste signalene er eksterne lenker fra andre pålitelige kilder. Men det er også andre elementer som kommer med i spillet. Det å ha bedriftsinformasjon lett tilgjengelig, kontaktinformasjon som telefonnummer og adresse, hjelper også å løfte påliteligheten til nettstedet ditt. 

Samtidig kan det være fordelaktig å ha andre signaler på plass, som ID verifikasjon der det er relevant (for netthandel eller sider som behandler sensitiv informasjon), eller å fremvise formell kompetanse, kvalifikasjoner og utdanning for sider som gir finansielle, helsemessige, eller juridiske råd.

Hva vi kan gjøre for forbedret synlighet i søkemotorer

Selv om det kan være overveldende at det er så mye involvert i søkemotoroptimalisering, så er det faktisk en god ting. Fordi det betyr at det også er veldig mye som er helt innenfor vår kontroll.

Skjermdump av punktliste for "Hva som er i vår kontroll for god SEO"

Som dere ser er det en hel haug av ting vi kan aktivt gjøre noe med som vi har kontroll over.
Planleggingen, mye av indekseringen, alt av on-page optimaliseringen, mye av lenkebyggingen, samt konverteringseffektiviteten og selve prosessen er ting vi har innflytelse over.

I tillegg til dette er det så mye mer vi kan ta til bruk for bedre og mer effektiv søkemotoroptimalisering. 

Alt fra persona-workshops for å bedre forstå målgruppene våre eller strategi-bygning for multikanal digitale markedsføringsstrategier, osv. Om dere skulle trenge hjelp med noe av dette har vi veldig talentfulle kolleger hos oss som er klar til å hjelpe. For eksempel har vi forprosjekter som kan utgjøre en massiv forskjell for de fleste bedrifters markedsføring. Vi kan også bistå om du skulle trenge å leie inn en markedssjef for en tidsperiode.

Vi i CoreTrek hjelper!

Trafikk man får fra organiske kilder er blandt den mest verdifulle trafikken man kan få til et nettsted. Derfor har vi brukt god tid til å skape et produkt som passer de aller fleste som gir dere så sterke ben å stå på som mulig. Vi kaller dette produktet for “SEO Innsiktspakken”.

SEO Innsiktspakken - det beste grunnlaget for god SEO.

I innsiktspakken (som oppdateres månedlig eller kvartalsvis) sørger vi for:

 • At grunnmuren står fjellstøtt, selv når Google endrer kriterier og krav.
 • At relevansen og innholdet optimaliseres der det kan gi best effekt.
  • Identifiserer verdifulle muligheter for økt relevant trafikk.
  • Søkeordstypene blir anbefalt avhengig av verdi-evalueringen.
 • At forbedringsområder som omhandler autoriteten din blir adressert.
 • At muligheter utover SEO for konvertering (via Google Ads eller lignende initiativer) blir identifisert og fremhevet.
 • At nettstedet ditt alltid tar grep, over tid, på å bli bedre.

Pris for pakken er kr 8 900,- for første måned, og deretter kr 6 900,-/mnd eller 8 900,-/kvartal.
Månedspakken har en bindingstid på 6 måneder, og kvartalpakken en bindingstid på 12 måneder.
*Integrering av måleverktøy som Google Analytics, Google Search Console, eller Google Tag Manager gjøres separat og etter behov.

SEO Innsiktspakken - bestill nå!

Vi overvåker alle driverne og hvordan nettstedet gjør det på disse punktene. Fra dette gir vi anbefalinger til hvordan du kan forbedre driverne slik at du over tid får bedre trafikk og resultater generelt.

Med SEO Innsiktspakken får du:

 • Innsikt rundt hvordan nettsidene dine presterer mot de viktigste SEO-driverne
 • Spesialutarbeidede anbefalinger rundt tiltak som bør gjennomføres - tiltak du stort sett kan gjennomføre selv
 • Rapportering på hvordan tiltakene gir resultater

Innholdet i rapporten er bl.a.:

 • Utvikling av SEO måleparametre (KPIer) over tid 
 • Teknisk SEO “helsesjekk"
 • Identifisering av sider og søkeord som gjør det bra i dag
 • Identifisering av sider og søkeord med potensial til å bidra med mer trafikk
 • Anbefalte SEO-tiltak og resonnement
 • Identifisering av andre muligheter som kan gi mer trafikk og konverteringer
 • I tillegg: en (1) time gjennomgang i møte

Ønsker du bistand til gjennomføringen av de ulike anbefalte tiltakene, kan vi selvsagt også bistå med dette.

Ta kontakt med din kontaktperson i CoreTrek, med Christoffer her, eller bestill din SEO analyse og innsiktspakke her. Vi ser frem til å høre fra deg og å hjelpe deg å nå dine digitale mål på en pålitelig, effektiv måte!