Trafikk fra søkemotorene regnes ofte som den mest verdifulle trafikken du kan få til nettsidene dine. De som finner deg i søkemotorene og velger å klikke seg inn til deg, er aktivt på søken etter noe du kan gi dem svar på. Å komme høyt opp i søkeresultatene ved relevante søk og å fremstå positivt der, er derfor for de fleste en høyt prioritert oppgave.

For å lykkes med søkemotoroptimalisering (SEO) er innsikt i hvordan dine nettsider presterer mot de ulike driverne for god SEO, en nøkkelfaktor. Samtidig er SEO en kontinuerlig prosess, da en nettsides autoritet bygges opp over tid, søkemotorene stadig endrer sine algoritmer og konkurrenter gjennomfører SEO-tiltak. En nettside som rangerte godt da den ble utviklet har derfor ingen som helst garanti for at den rangerer godt i dag.

Jobb langsiktig med SEO med CoreTreks SEO Innsiktspakke

CoreTrek har derfor utarbeidet en pakke som gir deg den nødvendige innsikten, samt råd og anbefalinger rundt tiltak du bør gjennomføre, skreddersydd for ditt nettsted. Da SEO er en kontinuerlig prosess, mottar du hver måned en rapport som viser utviklingen av tiltakene samt oppdaterte anbefalinger. Med en SEO Innsiktspakke fra CoreTrek har du det beste utgangspunktet for å jobbe langsiktig og effektivt med SEO!

Med SEO Innsiktspakken får du:

  • Innsikt rundt hvordan nettsidene dine presterer mot de viktigste SEO-driverne
  • Spesialutarbeidede anbefalinger rundt tiltak som bør gjennomføres - tiltak du stort sett kan gjennomføre selv
  • Rapportering på hvordan tiltakene gir resultater

 

Innholdet i rapporten er bl.a.:

  • Utvikling av SEO måleparametre (KPIer) over tid
  • Teknisk SEO “helsesjekk".Illustrasjon SEO
  • Identifisering av sider og søkeord som gjør det bra i dag.
  • Identifisering av sider og søkeord med potensial til å bidra med mer trafikk.
  • Anbefalte SEO-tiltak og resonnement.
  • Identifisering av andre muligheter som kan gi mer trafikk og konverteringer.
  • I tillegg: en (1) time gjennomgang i møte.

Ønsker du bistand til gjennomføringen av de ulike anbefalte tiltakene, kan vi selvsagt bistå med dette.

SEO Innsiktspakken kommer i 3 varianter. For de aller fleste vil standardpakken gi mest verdi, da den gir deg en månedlig rapportering, anbefaling og oppfølging av tiltak. Standardpakken gir deg det beste utgangspunktet for å jobbe langsiktig samt å gjennomføre nødvendige tiltak tidlig. For deg med mindre behov, kan vi tilby en kvartalvis rapportering samt en større pakke for deg med mer kompliserte behov.