Med disse verktøyene implementert vil du kunne:

  • Spore og måle riktig data på din nettside
  • Måle effekt av ulike markedsaktiviteter 
  • Håndtere og administrere tagger og konverteringspunkter
  • Få nyttig informasjon som kan forbedre nettsidens organiske synlighet i søkemotorene (SEO)