Tekstforfatter 

Våre erfarne tekstforfattere kan bistå med omskriving og SEO-optimalisering av eksisterende tekster eller skrive noe helt nytt. De skriver korte tekster eller lengre tekster - alt avhenger av ditt behov. Det å sette seg inn i kundenes produkter og tjenester er en naturlig del av jobben deres - i tillegg til å skrive selgende.

Bruk en av våre tekstforfattere til:

  • Intervju 

  • Tekster til nettsider 

  • Redaksjonelle artikler 

  • Nyhetsbrev

  • Fagartikler og bloggartikler

  • Omskriving og språkvask (etablere “tone of voice”) av eksisterende tekst

Språkvask

God kvalitet på tekster er viktig for din troverdighet. Tekster med skrivefeil eller feil grammatikk kan gi dårlig inntrykk av virksomheten din. Vi tilbyr språkvask av tekster hvor vi leser korrektur, ser på teksten som helhet og sørger for at den er leservennlig.

Webredaktør

Har du innholdet klart, men ønsker hjelp til å “få det ut”? Her kan våre webredaktører gjøre jobben med å publisere for deg.

Det kan være krevende å ha tilgjengelige ressurser internt som står parat til å publisere innhold. Kanskje har virksomheten fått ny nettside og alt innhold skal flyttes over til den nye siden? Eller du har en fagartikkel som bør publiseres så fort som mulig? Å bruke en av våre webredaktører en god og smidig løsning. Våre webredaktører kan ta på seg både store og små oppdrag. 

  • Publiserer innhold på alle typer nettsider og i sosiale medier
  • Ad hoc eller fast avtalt antall publiseringer per måned