CorePhases Innhold og Markedsføring

Vi bruker en spesialutviklet prosess basert på anerkjente metodikker for å hjelpe deg i gang med markedsføringen. CorePhases er første fase i CoreTreks arbeidsmodell. Her utarbeider vi din markeds- og innholdsstrategi, samt taktikk og plan for gjennomføring.

 

Slik hjelper vi deg:

Vi starter med en workshop sammen med deg. I workshopen gå vi gjennom:

 • Målhierarki
 • Målgrupper
 • Forskjellige kundereiser og behov
 • Strategiske føringer
 • Vi setter målbare marketingmål

 

Prosess

Etter workshopen får du:

 • En rapport som oppsummerer strategi, taktikk og tiltak. Rapporten danner grunnlag for all videre markedsføring
 • Anbefalt konkrete aktiviteter - alt med en rød tråd til dine virksomhetsmål

CorePhases innhold og markedsføring har mange fordeler:

 • Gir et tydelig bilde av målgruppers ulike behov og hvordan du kan svare på disse
 • Skaper en rød tråd fra dine viktigste mål til konkrete markedsaktiviteter
 • Definerte og målbare marketingmål, som gjør det lettere å vurdere om en kampanje er vellykket
 • Du får en konkret plan med anbefalte tiltak

 

bilde av skjema

Merkevarestrategi

I tillegg til CorePhases Innhold og Markedsføring kan vi hjelpe deg med merkevarestrategi, utvikle idéer og kommunikasjonskonsepter.

Merkevarer skapes i folks hoder. Det kan være en spesiell følelse eller en assosiasjon folk har til ditt produkt eller tjeneste. Merkevarestrategi handler om å ta kontroll over hva du ønsker at mennesker skal tenke om ditt produkt eller tjeneste.

 

Når vi jobber med merkevarestrategi tar vi utgangspunk i funn fra CorePhases innhold og markedsføring. Vi bygger videre på innsikten vi fikk om målgruppenes behov og ønsker. 

 

Fordeler med en merkevarestrategi:

 

 • Du får kontroll på hva mennesker skal tenke om ditt produkt eller tjeneste.
 • Det skaper en bevissthet rundt hvordan merket skal posisjoneres.
 • Du kan jobbe målrettet mot å utvkle kommunikasjon og identitet.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Vi kartlegger kategorien og de største konkurrentene.
 • Vi finner mulighetsområder i kategorien og posisjonen du skal ta i folks hoder.
 • Med bakgrunn i valgt posisjon utformer vi budskap, visuell identitet og tone of voice.

 

Case eksempel - 2080

 

2080 er utstyrsleverandør til hotell- og restaurantbransjen. De kom til oss med behov for å tydeliggjøre sin markedsposisjon.

Gjennom innsikt, analyser og workshops med 2080 har vi spikret en solid strategi. Posisjoneringen som er valgt skal gi 2080 best mulig sjanse til å vinne i sitt marked. For å sikre helhetlig og konsis kommunikasjon fikk 2080 ny brand- og profilmanual som beskriver merkets personlighet og tone of voice. Vi definerete nye farger, fonter, grafiske elementer og bildestil, og jobbet ut et overordnet kommunikasjonskonsept; For magiske øyeblikk.

 

 

brand manual      kommunikasjonskonseptVi har i fått en ny ledestjerne, ikke bare for markedsposisjoneringsarbeidet, men også for intern utvikling. Basert på innsikt fra våre eksisterende og potensielle kunder, fikk vi gode faglige vurderinger. Arbeid med markedsstrategi har gitt oss en solid plattform for vår videre vekst.  Rådgiverne er kunnskapsrike, kompetente, kundeorienterte og baserer beslutningene sine på data. - Steinar Larsen, Daglig leder i 2080"