CorePhases Innhold og Markedsføring

Vi bruker en spesialutviklet prosess basert på anerkjente metodikker for å hjelpe deg i gang med markedsføringen. CorePhases er første fase i CoreTreks arbeidsmodell. Her utarbeider vi din markeds- og innholdsstrategi, samt taktikk og plan for gjennomføring.

 

 

 
 
 
Fordeler med CorePhases
 • Gir et tydelig bilde av målgruppens ulike behov, og hvordan du kan svare på disse
 • Du får en rød tråd fra dine viktigste mål til konkrete aktiviteter
 • Målbart! Du kan enkelt vurdere om en kampanje er vellykket
 • Konkret plan med anbefalte tiltak
 
 

Slik hjelper vi deg:

Vi starter med en workshop sammen med deg. I workshopen gå vi gjennom:

 • Målhierarki
 • Målgrupper
 • Forskjellige kundereiser og behov
 • Strategiske føringer
 • Vi setter målbare marketingmål

Etter workshopen får du:

 • En rapport som oppsummerer strategi, taktikk og tiltak. Rapporten danner grunnlag for all videre markedsføring
 • Anbefalt konkrete aktiviteter - alt med en rød tråd til dine virksomhetsmål

 

 

bilde av skjema

Merkevarestrategi

I tillegg til CorePhases Innhold og Markedsføring kan vi hjelpe deg med merkevarestrategi, utvikle idéer og kommunikasjonskonsepter.

Merkevarer skapes i folks hoder. Det kan være en spesiell følelse eller en assosiasjon folk har til ditt produkt eller tjeneste. Merkevarestrategi handler om å ta kontroll over hva du ønsker at mennesker skal tenke om ditt produkt eller tjeneste.

 

Når vi jobber med merkevarestrategi tar vi utgangspunk i funn fra CorePhases innhold og markedsføring. Vi bygger videre på innsikten vi fikk om målgruppenes behov og ønsker. 

 

Fordeler med en merkevarestrategi:

 

 • Du får kontroll på hva mennesker skal tenke om ditt produkt eller tjeneste.
 • Det skaper en bevissthet rundt hvordan merket skal posisjoneres.
 • Du kan jobbe målrettet mot å utvkle kommunikasjon og identitet.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

 

 • Vi kartlegger kategorien og de største konkurrentene.
 • Vi finner mulighetsområder i kategorien og posisjonen du skal ta i folks hoder.
 • Med bakgrunn i valgt posisjon utformer vi budskap, visuell identitet og tone of voice.