Det må legges planer for hva som skal lages, samt hvor og når dette skal publiseres. Et årshjul hvor man plotter inn planlagte kampanjer og aktiviteter er et godt utgangspunkt, men det kreves ofte egne kampanjeplaner, innholds- og publiseringsplaner i tillegg.