Det må legges planer for hva som skal lages, samt hvor og når dette skal publiseres. Et årshjul hvor man plotter inn planlagte kampanjer og aktiviteter er et godt utgangspunkt, men det kreves ofte egne kampanjeplaner, innholds- og publiseringsplaner i tillegg. 

CoreTrek kan hjelpe deg gjennom hele prosessen

Vi kan bistå med prosjektledelse og koordinering gjennom hele prosessen fra plan til faktisk gjennomføring. En kampanje krever også oppfølging og måling av effekt underveis. Her bidrar våre digitale markedsførere med analyser og innsikt. Ved å overlate ansvaret til oss får dere driftet kampanjene på en strukturert, helhetlig og smidig måte. 


  • Oppsett av årshjul
  • Oppsett av innholds- og publiseringsplan
  • Planlegging av kampanjer
  • Gjennomføring av kampanjer