Det kan være krevende å ha tilgjengelige ressurser internt som står parat til å publisere innhold. Kanskje har virksomheten fått ny nettside og alt innhold skal flyttes over til den nye siden? Eller du har en fagartikkel som bør publiseres så fort som mulig? Å bruke en webredaktør fra CoreTrek er en god og smidig løsning. Våre webredaktører kan ta på seg både store og små oppdrag. 

  • Publiserer innhold på alle typer nettsider - også sosiale medier 
  • Ad hoc eller etter fast avtalt antall publiseringer per måned

Fokus: Å tilpasse innhold til kanal 

Felles for all innholdsproduksjon er å tilpasse innholdet til de ulike kanalene man har til rådighet. Det å treffe riktig når det gjelder miks av kanaler og budskap gir garantert effekt. Våre innholdsrådgivere har lang erfaring med nettopp dette.