Google Tag Manager nevnes ofte sammen med Analytics når man snakker om statistikk og nettsidetrafikk. Men hva gjør Tag Manager, og hva gjør Analytics?

Og hva er fordelene ved å bruke de to verktøyene sammen?

Hva er en tag?

En tag er noen få linjer med HTML-kode og kan benyttes til måling av nettsted-trafikk eller knyttes til markedsføring. Google Analytics sin UA-kode er en slik tag, Facebook Pixel er et annet eksempel. De fleste medier man kan annonsere i har sin egen tag. Slike løsrevne tagger påvirker ikke nettsidens innhold eller funksjoner, men kobler nettsiden til andre systemer. Derfor er de skilt ut som egne tagger. 
Hvor mange tagger som er i bruk på en nettside varierer, men det vanligste er mellom fem og 50 tagger. Mange disse kan være knyttet til Google Analytics. 

Hva er Google Tag Manager?

Tag Manager er et verktøy for å holde orden i disse taggene. Verktøyet er gratis og gjør det mulig for markedsførere og webredaktører å legge til nye eller redigere tagger på nettsiden sin. Dette er en jobb som tradisjonelt krever programmeringskompetanse. Noen tagger skal fungere på alle sider, mens andre kun på enkeltsider, og andre tagger skal igjen aktiveres av en eller flere hendelser. 
Denne jobben kan du utføre enkelt og raskt med Tag Manager - og det uten å skrive en eneste programmeringskode. Selv om man lar et webbyrå styre alt det tekniske med nettsiden sin, så anbefaler vi at Tag Manager benyttes.

Les også: Finn fem feil i analytics-oppsettet

En presisering: Tag Manager kan ikke erstatte Google Analytics. Siden disse to verktøyene ofte nevnes i samme åndedrag, kan de lett blandes sammen. Tag Manager er ikke et statistikk- eller analyseverktøy. Dette er Analytics sin jobb. 

Når man bruker de to verktøyene sammen, gjør Analytics denne jobben enda bedre! Her er listen over alle fordelene:

1. Få mer ut av statistikken i Google Analytics 

Analytics har mange gode standard-rapporter, men man kan også trenge mer informasjon. Dette kommer selvsagt an på hvilke mål man har satt for sin nettside, og hvilke handlinger (konverteringer) det er avgjørende at brukerne foretar seg på siden. Dette kan være antall klikk på en bestemt knapp, antall fullføringer av et skjema, og klikk på telefonnummer eller e-post for å ta kontakt! For å måle slike handlinger må vi bruke noe som heter events, og det gjøres enklest med Tag Manager. 

Eventene kan igjen registreres som mål og konverteringer i Analytics slik at man får en egen statistikk for konverteringer (viktige brukerhandlinger) på en nettside.

Av og til har man behov for egne statistikker for flere måleparametre. Kanskje du ønsker å måle hvordan en blogg leses: Hvor mange åpner artikkelen, hvilke linker i artikkelen har flest klikk, hvor langt ned på siden scroller leserne og hva er fluktraten? Dette kan settes opp i en tilpasset rapport og krever god og kreativ bruk av både events og annen data Analytics allerede har. 
Ta i bruk de mulighetene Tag Manager gir! Dette gir konkret og god statistikk basert på dine behov og din nettside.

Unngå disse fallgruvene når du bruker Analytics


2. Bedre SEO

Liten lastetid og god kvalitet på HTML-koden er med å avgjøre hvor høyt din nettside kommer i søkeresultatet. Når taggene hentes fra Tag Manager er de ikke med når Google beregner lastetiden og samtidig er koden enklere å lese maskinelt.
I tillegg er det ting som tyder på at Google gir siden din en bedre kvalitets-score når du bruker Googles egne verktøy som Analytics, Search Console og Tag Manager. Det tolkes som at man bryr seg om nettsiden sin, og det gir effekt i søkeresultatet. 
Husk at det god nettsidestatistikk også kan hjelpe deg å finne og rette SEO-feil.

Relatert sak: Derfor bør du gjøre en SEO-analyse


3. Følg GDPR

Google Analytics lagrer IP-adresser som standard. IP-adresser er i følge GDPR personinformasjon og lagring av dette krever ekstra samtykke. Rett ut av boksen er Analytics altså ikke kompatibel med GDPR. 

Dette kan fikses med å bruke en funksjon som heter AnonymizeIP og den er såre enkel å skru på i Tag Manager. Som navnet antyder; denne funksjonen anonymiserer IP-adresser slik at Analytics ikke lagrer informasjon som kan identifisere enkeltpersoner. Igjen kan det samme utføres med å redigere HTML-koden i Analytics-taggen. Og igjen: Det tar lenger tid og er mer omfattende. 

Les mer om GDPR, IP-adresser og Analytics


4. Verifisering 

Her har Google vært smarte! Når man har lagt inn Tag Manager sin egen tag på en nettside, så tillater Google at den samme taggen benyttes av andre Google verktøy. Det kan være Google Maps, Google My Business eller Google Search Console. Hver av disse verktøyene krever vanligvis sin egen tag, men her tar Tag Manager seg av alle sammen samtidig.

Et lite sidespor: Slik lager du en google-bruker med jobb-eposten din


5. Orden i taggene

Dette er Tag Manager sin hovedoppgave. Noen tagger skal kjøres på alle sider, mens andre kun på enkeltsider. Noen skal avfyres når spesielle hendelser inntreffer og andre kjøres først når et sett av forutsetninger oppfylles. Noen tagger må ligge tidlig i sidens HTML-kode, andre skal først aktiveres etter andre tagger igjen. Dette kan det fort bli komplisert å holde oversikt over, spesielt hvis det gjøres med manuell programmering. I praksis ender man ofte opp med at nettsiden kjører mange gamle tagger. Dermed blir den tregere og man sender kanskje data til systemer man ikke lenger bruker.

I Tag Manager har man oversikt over alle taggene, og kan enkelt pause de som ikke skal brukes. Verktøyet har en oversikt over all “igangsettere” (triggere) som bestemmer når og hvordan en tag skal aktiveres.
En av de beste funksjonene i verktøyet kalles Preview (forhåndsvisning). Når du benytter denne er det enkelt å se hvilke tagger som aktiveres og ikke. Å teste at nye tagger oppfører korrekt er viktig for at statistikken skal bli korrekt eller at digitale kampanjer skal fungere.


Hva krever det starte med Tag Manager?

Tag Manager ligner ikke umiddelbart på andre verktøy vi bruker til daglig. Det kan derfor ta litt tid å forstå logikken i programmet. Her har man en oversikt over taggene, en annen oversikt over triggere (det som aktiverer taggene) og en tredje oversikt over variabler som kan brukes i taggen. Når man har gjort en endring må denne testet, og deretter publiseres slik at den gjelder for alle som besøker for nettsiden. 

Hvis man ønsker å benytte Tag Manager, så kan en viss kjennskap til hvordan HTML-kode og javascript fungerer være til god hjelp. Samtidig er det viktig å bruke verktøyet jevnlig i staren, da glemmer man ikke funksjonene til neste gang.

Dette trenger du for å komme i gang:

  • En Google-bruker - Slik lager du en google-bruker med jobb-eposten din
  • En konto på tagmanager.google.com 
  • Noen timer eller en arbeidsdag for å sette deg inn i alt. Du ledes til gode instruksjonsvideoer, når du oppretter Tag Manager-konto.
  • Deretter er det bare å opprette en container(underkonto som inneholder taggene) og få Tag Manager sin egen tag lagt inn i nettsidens kode.

Vi hjelper selvsagt til hvis du ønsker å komme i gang med Tag Manager på din nettside! Det samme gjelder også med følgende: 

  • Sette opp ny Analytics-konto
  • Identifisering av viktige analytics-tall å følge for din bedrift
  • Oppsett av spesialtilpassede rapporter og mål
  • En sjekk på at din konto er satt opp korrekt og i tråd med GDPR