Det å sette seg inn i kundenes produkter og tjenester er en naturlig del av jobben deres i tillegg til å skrive selgende og godt.

  • Intervju 

  • Tekster til nettsider 

  • Redaksjonelle artikler 

  • Nyhetsbrev

  • Fagartikler og bloggartikler

  • Omskriving og språkvask (etablere “tone of voice”) av eksisterende tekst