Begrunnelsen fra Østerrike er at det er en teoretisk mulighet for å spore enkeltbrukere i Google Analytics samtidig som noen av dataene fra GA lagres i USA, og at amerikansk etterretning dermed i henhold til amerikansk lov kan kreve innsyn i disse dataene. Dette til tross for at Google har gjennomført en rekke prosesser som nettopp skal sikre at dataene er anonymiserte.
Det samme gjelder forøvrig for Facebook Analytics / Pixel-data. Google har også bedt myndighetene i EU og USA om å komme til en politisk enighet når det gjelder dette med innsyn og lagring. (https://www.digi.no/artikler/google-ber-om-snarlig-politisk-losning-pa-cookie-floka/516788). 

Google må tenke nytt og lagre data i Europa

I praksis forventer vi i stedet at Google og forsåvidt også Facebook vil sørge for en løsning der dataene fra europeiske virksomheter i fremtiden lagres helt og holdent i Europa fremfor i USA. 

Mange av våre kunder benytter Google Analytics for resultatsporing. Noen bruker også Facebook-pixel for såkalt retargeting i annonsering. I realiteten er det ingen fullgode erstattere for disse tjenestene. Datatilsynet i Norge har inntil nylig gitt uttrykk for at bruk av disse teknologiene er greit så lenge visse anonymiseringsprosesser er aktivert - noe CoreTrek har gjennomført for alle Google Analytics-kontoer vi har satt opp på vegne av våre kunder. Det samme gjelder for Facebook-annonsering som håndteres av CoreTrek.

Vi i CoreTrek følger tett med på hvordan dette utvikler seg. Enn så lenge anbefaler vi å avvente inntil Datatilsynet kommer med ny informasjon. Vi gjør oss også klare til å implementere eventuelle andre analyseverktøy som kan erstatte deler av resultatmålingen gjennom disse verktøyene.

Datatilsynet med webinar om dette temaet

For noen uker tilbake hadde Datatilsynet et webinar rettet mot offentlige myndigheter. Siden offentlige myndigheter primært har et informasjonsbehov og ingen kommersielle behov, noe som også innebærer at de strengt tatt ikke har behov for mange av de avanserte analysefunksjonene i Google Analytics, var anbefalingen fra Datatilsynet å vurdere å finne alternativer til Google Analytics.

I tillegg anbefalte Datatilsynet å vurdere å stenge ned Facebook-siden deres dersom de har en slik side. Det er viktig å påpeke at denne anbefalingen altså var rettet mot offentlige myndigheter. Datatilsynet gikk ikke inn på behovet for virksomheter som skal selge og markedsføre tjenestene og produktene sine via nettet. 

Se Datatilsynets webinar i sin helhet her: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2022/personverndagen-2022/

IKT Norge er uenig med Datatilsynet

IKT Norges advokater er helt uenig i Datatilsynets vurdering der de anbefaler offentlige virksomheter å stenge sine Facebooksider for å forsikre seg om at de følger personvernloven. IKT Norge sier at alle organisasjoner og selskaper (privat eller offentlig) som mener de har behov for å ha en Facebook-side fint kan fortsette å bruke denne. 

Les IKT Norges tilsvar til Datatilsynet inkludert link til IKT Norges risikovurdering på: https://www.ikt-norge.no/nyheter/datatilsynet-snubler-i-jussen-om-facebook/

CoreTrek har som nevnt alternativer som kan implementeres for Google Analytics og Facebook Pixel, men disse vil samtidig fjerne muligheten for god innsikt som er viktig i målrettingen av din markedsføring. Vi anbefaler derfor inntil videre å avvente. Vi følger situasjonen tett, vurderer ulike alternativer og holder deg som kunde oppdatert dersom signaler skulle antyde at det bør gjennomføres endringer.