Maskiner og søkemotor forstår i liten grad hva slags type innhold de leser. Et eksempel er et bilde med et navn og en tittel nedenfor. Alle vil forstå at bildet gjelder personen som er navngitt nedenfor, og at det er personens tittel som står under navnet. En maskin eller søkemotor kan derimot ikke oppfatte at den første teksten er et navn, at disse tre elementene henger sammen, eller at dette dreier seg om en person.

For å gjøre nettsteder mer maskinlesbare har flere av de store søkemotorene (Google, Yahoo, Bing m.fl.) gått sammen og laget nettsidestandarden Schema.org. Nettsider bygget opp etter denne standarden er strukturert og inneholder HTML-kode som angir type og sammenheng. Dette kan tolkes av maskiner og søkemotorer. Søkemotorer vil forstå innholdet mye bedre, for eksempel nøyaktig hvilken tekst på siden som angir åpningstider og adresse. Dette gir bedre indeksering og bedre søkeresultater for brukerne.

CorePublish er integrert med Schema.org. Artikkelmaler knyttes enkelt opp mot relevante typer og attributter fra Schema.org uten behov for programmering. Forfattere redigerer fremdeles artikler på vanlig måte. På selve nettstedet blir innholdet automatisk presentert riktig i henhold til denne standarden.