Illustrasjon av gris og hønerI et Scrum-prosjekt er det bare tre roller:

  1. Produkteier
  2. Team
  3. Scrum Master

All prosjekthåndtering er delt mellom disse tre rollene.

Griser & høner

Menneskene som fyller rollene ovenfor er de som er forpliktet og ansvarlige. Andre er selvfølgelig interesserte, men de er ikke like ”på kroken”.

Scrum gjør et klart skille mellom disse to gruppene og sikrer at de som har ansvaret for suksess også blir gitt autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre suksessen og at de som ikke er ansvarlige ikke forstyrrer prosessen unødvendig.

I Scrum omtales de to gruppene som griser og høner. Begrepene stammer fra en vits:

Ei høne og en gris går nedover veien. Høna sier til grisen: ”Har du lyst til å åpne en restaurant sammen med meg?”

Grisen tenker seg om og svarer: ”Ja, det kunne jeg godt tenke meg. Og hva skal vi kalle restauranten vår?”

Høna svarer: ”Skinke og egg!”

Grisen stopper, tenker seg om og svarer: ”Ved nærmere ettertanke tror jeg ikke jeg vil åpne en restaurant med deg. Jeg ville vært forpliktet, men du ville bare vært involvert.”