• Viser relatert informasjon
  • Knytter sammen innhold
  • Enkelt oppsett for filtrering
  • Ingen programmering

Relasjonsdata lar deg lage og vise koblinger mellom objekter på nettsiden din. Det kan være koblinger mellom artikler, personer eller kategorier som deler relevant innhold. Ved å knytte sammen innhold hjelper du leseren med å finne frem til relevant informasjon om et gitt tema. Du som webredaktør slipper å kopiere innhold som allerede er publisert andre steder på nettsidene dine.

Modulen er svært fleksibel og gir fri navigasjon uavhengig av design. Du kan knytte ulike sett med relasjoner til hver kategori, bruker, bruker-gruppe og innholdsmal og legge til ytterligere informasjon etter behov. 

Det kan være utfordrende å vite hva de besøkende på nettstedet ditt ønsker av informasjon. Vår relasjonsmodul benyttes derfor ofte til å filtrere informasjon, slik at leseren selv kan skreddersy innholdet.

Ved å knytte sammen innhold som allerede er publisert på nettsiden forenkles webredaktørens arbeid samtidig som kvaliteten på siden øker. Hvis relasjonsdatalisten din blir omfattende kan du bygge en trestruktur av definisjoner slik at det blir enkelt for ulike webredaktører å velge definisjoner.

Vår relasjonsmodul gir mulighet til navigering på kryss og tvers i løsningen din. Den er svært fleksibel og lar deg hente frem innhold som er nyttig for leseren uavhengig av plassering. Relasjonsmodulen blir brukt på mange ulike måter.

Eksempler på ulike løsninger

Relasjonsmodulen byr på et bredt spekter av muligheter og variasjoner. Den beste måten å forklare denne modulen, er ved å vise noen eksempler. Blant mange andre vil vi vise en kobling mellom ansatt og fagfelt, relaterte oppskrifter til et kyllingprodukt, tilleggsutstyr til et kassaapparat og filtreringsfunksjonen.

Koble produkter med oppskrifter 

På Prior.no har de valgt å koble sammen produktene sine med kategorien for oppskrifter. Det gjør det enkelt for kunden å finne de rette oppskriftene til det produktet de har valgt. I tillegg til dette kobler Prior alle produktene sine sammen slik at kunden enkelt finner flere produkter fra samme kategori på samme sted.

Vis frem relaterte produkter

Finn Clausen Gruppen er et godt eksempel på hvordan en leverandør til kontormarkedet kan koble et produkt sammen med relevant tilleggsutstyr. Her kan kunden, som i dette tilfellet besøker sider som presenterer kassaapparater, lese mer om alle spesifikasjoner for dette konkrete produktet. I tillegg får han opp en liste over det tilleggsutstyret som er relatert til dette produktet. Alle disse elementene er allerede publisert andre steder på Finn Clausens sider. Besøk: pos-systemer.finnclausen.no

Filtrering 

Modulen for relasjonsdata kan brukes til å filtrere innholdet ut fra ulike egenskaper, som geografi, tidsrom, farge etc. Brukeren kan gjennom ulike valg selv styre hvilket innhold han vil se. Denne løsningen gjør nettstedet ditt svært fleksibel og brukervennlig. 

Knytte sammen ansatte og fagfelt 

Transportøkonomisk institutt har koblet de ansatte opp mot sine respektive fagområder. Dette er gjort ved å lage en kobling mellom kategorien ‘Ansatte’ og kategorien ‘Fag’ ved hjelp av definisjonen ‘Fagfelt’. Da vil det kunne bli vist informasjon om den ansattes fagfelt i hans artikkel, sammen med informasjon om andre ansatte tilknyttet dette fagfeltet. Denne koblingen kan bygges ut med andre relevante relasjon som f.eks arbeidssted eller publikasjoner i tillegg. Besøk: www.toi.no