• Lett tilgjengelig statistikk
  • Gjebruk av statistikk
  • Statistikk på filer
  • Statistikk også i lukkede løsninger

Modulen gjør det mulig å gjenbruke statistikkdata, ved for eksempel å liste opp ”Mest leste artikler. En god statistikk er et uvurderlig hjelpemiddel for en webredaktør. Statistikken forteller om nettstedet blir besøkt, når det er mest trafikk, hvilke artikler som blir lest og hvilke filer som blir lastet ned. I tillegg kan man enkelt se hvilke søkeord som sender trafikk til nettstedet og hvilke andre nettsteder som linker til dere.

Statistikk er et nyttig verktøy som hjelper dere med å ta de riktige beslutningene rundt innhold og struktur på nettsiden. Man ser raskt hvor mange som besøker dere og hvilke sider de leser. Det er enkelt å se om en side får ønsket trafikk, eller om den bør skrives om eller flyttes for å nå flere lesere. Med kunnskap om hva som fungerer godt og hvilke ting som bør endres, har dere et godt utgangspunkt for forbedring og videreutvikling av nettstedet. 

Den integrerte statistikkmodulen er svært enkel og dekker behovene til de aller fleste. Modulen er ikke en konkurrent til mer omfattende løsninger som Google Analytics eller annet analyseverktøy. Med statistikk direkte i CorePublish sparer dere tid siden dere får tallene direkte, uten å måtte åpne et nytt program. Resultatene, som ’Mest leste artikler’, kan gjenbrukes slik at nettstedet deres blir enda bedre.

Lær mer om leserne deres

Med vår integrerte statistikk har dere ikke behov for andre verktøy. Gjennom å bruke tallene fra nettsiden deres aktivt, vil dere lære mye om hvordan de besøkende bruker nettstedet. I tillegg til en løpende oppdatering på hvor mange som besøker siden, kan man enkelt sammenligne ulike sider eller tidsperioder, for eksempel i forbindelse med en kampanje.

Hver fil kan måles

Med Statistikkmodulen kan dere følge statistikken direkte på tre nivåer:

  • for samtlige nettsteder i deres CorePublish-installasjon
  • for hele nettstedet deres
  • for hver kategori, artikkel eller enkeltfil

Dette gir en umiddelbar totaloversikt på alle nivåer. Statistikk helt ned på filnivå betyr at dere blant annet kan se hvor mange ganger et bilde har blitt vist eller et pdf-dokument har blitt lastet ned. Til sammenligning teller Google Analytics kun sider (URL). Hvis en side inneholder flere artikler, klarer ikke Analytics å skille mellom trafikken på disse slik vår Statistikkmodul klarer. Ut fra behov kan dere velge å se bevegelsene i realtime, eller hente ut ferdig summerte resultater i tabeller fremstilt grafisk for ønsket periode.

Også i lukkede intranett

Det har vært en utfordring for mange å få gode statistikker på bruken av lukkede intranett. Dette har vi løst i Statistikkmodulen slik at dere også her kan få integrert statistikk og oversikt over all trafikk og bevegelser. 

Bruk statistikk til å skape bedre innhold

Med god kjennskap til lesernes besøksmønstre, kan dere gjøre websidene enda mer brukervennlige. Dere kan plassere populære artikler mer synlig, eller gjenbruke statistikk som ’Mest leste artikler’ for å synliggjøre disse for nye lesere. 

Statistikk som ’Mest brukte søkeord’ forteller mye om hvilke temaer leserne søker på deres nettsider. Det er et nyttig verktøy med tanke på søkemotoroptimalisering og vekting av innholdet. 

Det er trygt å bruke Statistikkmodulen. Alle dataene lagres på deres lokale server i Norge. Og vi garanterer at dataene ikke blir brukt eller solgt.