• Unike webdesign
  • Kostnadseffektivt
  • Brukervennlig
  • Responsivt webdesign

Et godt webdesign handler om å skape et nettsted som er enkelt å bruke for alle som besøker det. Farger, piktogrammer, effekter og elementer skal samlet sett sørge for at kundens profil og ønskede budskap kommer tydelig frem. Et brukervennlig nettsted framstår intuitivt, hurtig og effektivt for brukeren.

Et gjennomtenkt visuelt uttrykk signaliserer profesjonalitet, troverdighet, trygghet og forutsigbarhet. Det visuelle uttrykket er ofte nedfelt i selskapets profilhåndbok eller profilretningslinjer. Disse retningslinjene sikrer en enhetlig kommunikasjon mot omverdenen.

På websider med mye innhold er det viktig at det er enkelt å finne fram, samtidig som det visuelle inntrykket er ivaretatt. En gjennomtenkt bruk av farger, logoer, skrifttyper og grafiske elementer sammen med tekst og bildebruk sikrer dette.

Brukervennlig webdesign

Godt design gir et viktig førsteinntrykk av ditt nettsted. Webdesignet er avgjørende for å lykkes på nett, både i forhold til å kunne tilby en god brukeropplevelse og med tanke på riktig profilering av selskapet.

Et unikt webdesign skiller et nettsted fra konkurrentens. Et gjennomtenkt design kombinert med godt innhold gir en optimal nettløsning. Våre designere kan i tillegg til rådgivning og utvikling av nye sider, bidra med innspill til redesign av nettsider ved for eksempel utvikling av logoer eller elementer som gjør nettstedet mer brukervennlig og målrettet.

Responsivt webdesign

Vi tar hensyn til at det blir stadig vanligere å benytte flere enheter til å surfe på internett. Vi utvikler derfor nettsider som fungerer like godt på desktop, nettbrett og mobil.

Avhengig av hvilken visningsteknikk som velges (RESS / RWD), designer vi maler som passer optimalt til hver enkelt enhet.

Interaksjonsdesign

Et godt interaksjonsdesign gjør dine nettsider lettere å navigere i. Våre designere har lang erfaring med interaksjonsdesign blant annet på vårt eget publiseringssystem CorePublish. Dette bidrar til kostnadseffektive utviklingsprosesser.

CorePublish er helt adskilt fra presentasjonslaget, noe som betyr at man som kunde av CoreTrek står helt fritt til å forme eget webdesign nøyaktig slik man ønsker.

Visuell profil

I forbindelse med utviklingen av et nettsted tar vi ofte utgangspunkt i virksomhetens profilhåndbok / retningslinjer slik at vi hele tiden tar hensyn til profilen.

Våre rådgivere bidrar til at virksomheten får en helhetlig profil, som er lett gjenkjennelig i alle medier og som reflekterer virksomhetens visuelle uttrykk. Dersom ønskelig, kan våre designere lage retningslinjer for profil / profilhåndbok når det er tilknyttet utviklingen av et nettsted.