Scrum er et enkelt rammeverk som har som mål:

”… to harness creativity, the joy of work, the pleasure of teamwork into extraordinary productivity in building complex products”

Hovedtanken bak Scrum er at komplekse prosesser som for eksempel utvikling av programvare, best håndteres ved en empirisk tilnærming. Med empirisk mener vi en tilnærming som bygger på erfaring og observasjon.

Empiriske metoder krever:

 1. Synlighet
 2. Inspeksjon
 3. Tilpasning

Synlighet

Synlighet betyr at de faktorer som styrer utfallet av prosessen må være synlige for dem som styrer selve prosessen.
I tillegg til at faktorene må være synlige, må de også være sanne. Hva betyr det for eksempel at funksjonalitet er ”ferdig”? Kodet i henhold til CoreTrek standarder? Testet? Kan releases?

Inspeksjon

De forskjellige delene i en empirisk prosess må inspiseres ofte nok slik at uakseptabelt store avvik fanges opp. Det er samtidig avgjørende at den som inspiserer har kunnskap til å foreta en inspeksjon.

Tilpasning

Avvik som kan føre til at produktet ikke blir akseptert må føre til at noe tilpasses. Tilpasningen må gjøres så fort som mulig for å sikre at konsekvensene blir så små som mulig.

Akkurat her kan være greit å støtte seg på Albert Einsteins definisjon av galskap:

Å gjøre akkurat det samme om igjen og om igjen og forvente forskjellige resultat.

Arbeidsflyten i Scrum

Arbeidsflyten i Scrum er skissert nedenfor:

Bilde som viser Scrum prosess

Et Scrum-prosjekt starter med en visjon for produktet som skal utvikles. Med basis i visjonen, utarbeides en produktbacklogg: En oversikt over krav og ønsker til produktet.

Alt arbeid utføres i sprinter. Hver sprint er en iterasjon på 30 kalenderdager.

Som figuren viser starter hver sprint med et planleggingsmøte der teamet velger fra produktbackloggen det som teamet tror det kan levere i løpet av neste sprint. Når teamet har valgt ut funksjonaliteten det vil levere i løpet av sprinten, går startskuddet: Klokka tikker og sprinten er i gang!

Under sprinten møtes teamet daglig for å sikre fremdrift. Metoden har fått navnet sitt fra disse daglige møtene, ”the Daily Scrum”, som igjen stammer fra rugby:

Bilde av rugby

”The Scrum”

Hver sprint avsluttes med et møte der teamet presenterer hva som er blitt bygd i løpet av sprinten. Etter demonstrasjonsmøte, holdes et møte for å evaluere sprinten.

Til sammen utgjør:

 • Sprint planleggingsmøte
 • Det daglige Scrum-møtet
 • Sprint demonstrasjonsmøte
 • Sprint evalueringsmøte

verktøyene for inspeksjon og tilpasning.

Synligheten oppnås gjennom bruk av:

 • Produktbacklogg
 • Sprint backlogg
 • Sprint demonstrasjonsmøte

Scrums røtter

Scrum-metoden har sine røtter blant de metoder som med et felles begrep er kalt ”agile” som på norsk kalles smidige.

"De agile metodene har et felles manifest1:

 • Personer og samhandling fremfor verktøy og prosesser
 • Fungerende programvare fremfor utstrakt dokumentasjon
 • Kundesamarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
 • Håndtere endringer fremfor å følge en plan
 • Selv om vi ser at det er verdi i elementene til høyre, verdsetter vi elementene til venstre høyere.”

Mer om Scrum

Du finner mer informasjon om Scrum slik vi i CoreTrek bruker det i menyen til venstre.

Hvis du ønsker å grave ytterligere kan kanskje disse nettstedene være en start:

Det er også skrevet bøker om Scrum:

 • “Agile Project Management with Scrum” av Ken Schwaber
 • “Agile Software Development with Scrum” av Ken Schwaber & Mike Beedle

1www.agilemanifesto.org