Her går vi i dybden på blant annet:

  • Hvordan bygge opp skjemaene
  • Hvordan lage valideringsregler
  • Hvordan ha kontroll på svarene

Målsetting er å få mer kunnskap om ulik bruk av skjema på egne nettsider.

Vi holder skjemakurs på forespørsel, ta kontakt med oss om dere ønsker kurs i skjemamodulen.