CPLIB

I motsetning til mange andre publiseringsløsninger, er CorePublish nettsteder bygget opp rundt et programmeringsgrensesnitt (CPLIB). I stedet for å benytte HTML/XML maler med proprietære tagger og konstruksjoner, bruker man vanlige PHP-filer som inneholder HTML og CSS for layouten.

Innhold som skal presenteres i malene hentes enkelt ut via CPLIB API-et. Disse malene er også laget med utgangspunkt i deling mellom logikk og layout, og støttes opp med underliggende businessklasser.

Denne fremgangsmåten gir en enorm fleksibilitet på nettsidene og muliggjør de fleste integrasjoner og spesaltilpasninger, samtidig som koden blir oversiktlig, utvidbar og enkel å vedlikeholde.

Brikker som gir gjenbruk

CorePublish har i tillegg flere mekanismer for å fremme gjenbruk av layout samt å gi brukere mulighet til selv å bestemme layouten på sidene. Dette gjøres mulig ved hjelp av brikker, som i hovedsak er maler som definerer innhold for en liten del av en side. Malene støttes opp med underliggende brikkeklasser, og kan konfigureres og plasseres via en editor inne i brukerdelen av CorePublish.

Brikkene plasseres inn i strukturmaler, som er HTML-maler som definerer posisjoner hvor brikker kan plasseres. Brikker er selvsagt ikke begrenset til bare å vise innhold fra CorePublish, men kan også presentere elementer som RSS-feeder eller annet innhold.

CorePublish leveres med et komplett eksempelnettsted som inneholder flere eksempler på brikker. CPLIB har også en rekke standardbrikker som dekker de vanligste bruksområdene.

Her følger en oversikt over de viktigste egenskapene i CorePublish for deg som skal utvikle nettsider:

  • Bruk av ren PHP og et enkelt API gir stor fleksibilitet for utvikling av nettsider.
  • Deling mellom visning og logikk gjør koden enkel og oversiktlig, samtidig som det ikke går ut over fleksibiliteten.
  • Brikker og strukturmaler gir brukere mulighet til å selv bestemme layout på sidene.
  • Leveres med ferdige brikker for det mest vanlige innholdet på en nettside.
  • Leveres med komplett eksempelnettsted som enkelt kan tilpasses med nytt design.
  • Utførlig API-dokumentasjon samt en utviklermanual som dekker alle aspekter ved CorePublish basert nettstedsutvikling.
  • Utførlig Installasjonsmanual som gir systemadministratorer muligheten til å selv installere CorePublish og CPLIB.
  • Kjører på de fleste plattformer (Windows, Linux, FreeBSD mm.)
  • Er kompatibelt med de fleste Databaseservere (MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL mm.)

Ta kontakt for mer informasjon om CorePublish.