Hva er nytt siden den gang? Her får du oversikten:

Nytt krav om synstolking av video

Fra 1. februar 2024 skal nye videoopptak i offentleg sektor ha synstolking og kravet 1.2.5 Synstolking  skal svares for i tilgjengelighetserklæringen. 

Med det nye kravet om synstolking av video er det i praksis 48 krav som nå skal følges i offentlig sektor.

Hva må du huske på i offentlig sektor? 

Nettsteder i offentlig sektor skal følge 48 krav fra WCAG 2.1 (WCAG = Web Content Accessibility Guidelines).


Hva gjelder for apper?

Virksomheter i offentlig sektor må som nevnt følge 42 minstekrav for apper. 

Apper skal i utgangspunktet oppfylle de samme minstekravene i forskriften som nettsider, men det finnes noen unntak. Det er ikke alle suksesskriteriene/kravene som er relevante for samtlige nettløsninger. Hvilke krav som gjelder i praksis, vil variere etter hvilken funksjonalitet appen har.

Se mer om dette her:  42 minstekrav i WCAG 2.1-standarden som gjelder apper


Intranett og ekstranett i offentlig sektor

Virksomheten har plikt til å gjøre innhold på intranett og ekstranett universelt utformet. Dette gjelder for løsninger som er nye etter 1. februar 2023, eller som har gjennomgått en vesentlig revisjon etter denne datoen.

Det er ikke nødvendig å avpublisere gamle arkiv som ikke er universelt utformet, eller eksempelvis lange videoklipp fra kommunestyremøter som ikke er tekstet. Men en begrunnelse for hvorfor innholdet ikke følger kravene bør fremkomme i tilgjengelighetserklæringen.

Tilgjengelighetserklæringen må oppdateres årlig

Hvilken dato ble erklæringen for ditt nettsted endret sist?

Vi anbefaler å gjøre en forenklet test for å se om erklæringen fortsatt stemmer med status på nettstedet ditt. Denne testen danner grunnlaget for oppdatering av erklæringen og vil kunne gi svar på hva som kan/bør rettes når det gjelder design, maler og innhold for å følge kravene i større grad. 

Dersom nettløsningen din ble testet grundig i 2023 av en som kjenner kravene, og dersom det har skjedd få endringer siden den gang, så er det tilstrekkelig med en forenklet test.

Dersom det har skjedd større endringer, eller at forrige runde med testing var litt mangelfull, anbefaler vi en grundigere UU-test.

Unntak fra tilgjengelighetserklæring i offentlig sektor

Arbeidsverktøy og fagsystemer er i utgangspunktet ikke omfattet av kravene til universell utforming av IKT.

Eksempler på slike fagsystemer er nettløsninger du benytter for å utføre jobben din, som systemer for saksbehandling/arkiv, time- og reiseregning, fakturering, rekruttering og andre administrative arbeidsverktøy. Disse løsningene skal derfor heller ikke ha tilgjengelighetserklæring. 

Dersom et system derimot har et område som er ment for publikum, så må dette området være universelt utformet. Eksempelvis kan dette være en side for å søke på ledige stillinger.

Hva gjør jeg med tilgjengelighetserklæringen?

  • Nederst i erklæringen står det en dato for når erklæringen til ditt nettsted sist ble oppdatert. Er tilgjengelighetserklæringen for din virksomhets nettside eldre enn 12 måneder, bør den oppdateres snarest!

  • CoreTrek kan bistå med å lage eller oppdatere tilgjengelighetserklæringen på uustatus.no.

  • Vi kan også hjelpe med å undersøke om tilgjengelighetserklæringen stemmer overens med status på nettstedet.

  • Har virksomheten en App som mangler erklæring? Vi kan vi bistå med testing, slik at dere har et grunnlag for å lage en tilgjengelighetserklæring for Appen. 

  • Dersom tidligere testing peker på mangler som ennå ikke er utbedret, kan vi også bistå med å gjøre justeringer på maler og design, slik at flere krav følges.

  • Noen krav er spesielt relevante for redaktørene som publiserer innhold. Vi kan bistå med å teste innhold, samt kurse redaktører. Vi kan også korrigere innhold etter nærmere avtale.

Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne

Vi kan hjelpe deg med test og tilgjengelighetserklæring dersom du trenger bistand. Er du usikker og ønsker å drøfte med oss hva du bør gjøre? Du er velkommen til å ta en prat med oss! 
 

Bakgrunn for krav

Stortinget vedtok 28. mai 2021 oppdaterte krav til universell utforming av nettsteder og app’er som følge av EUs webdirektiv (WAD). Hensikten med kravene er å i større grad motvirke digitalt utanforskap. 

Fra før var alle nettsteder pålagt å følge 35 krav, mens offentlig sektor fra 1. februar 2023 skulle følge 47. Virksomheter i offentlig sektor ble også pålagt å lage og publisere en tilgjengelighetserklæring for sitt nettsted.