Systemet har mye basisfunksjonalitet som andre systemer mangler eller tar ekstra betalt for. Standardløsningen kan i tillegg bygges ut med egne moduler og spesialfunksjoner. Det er ingen begrensninger i antall menyvalg, brukere, filer, sider, maler eller innhold i CorePublish.

Core Publish - Flere nettsteder

Flere nettsteder

Med CorePublish kan man ha flere nettsteder i samme løsning. Hele løsningen, inkludert innholdsstruktur, maler og rettighetsstyring, er laget for å håndtere mange nettsteder. Med samme pålogging kan hver bruker administrere de nettstedene han har tilgang til. Innholdet kan enkelt krysspubliseres mellom forskjellige nettsteder og maler. Funksjonalitet kan gjenbrukes på de forskjellige nettstedene.


Illustrasjon - Brukere og rettigheter

Bruker- og rettighetsstyring

CorePublish har en gjennomarbeidet bruker- og rettighetsstyring som enkelt administreres av kunden. Oppsettet er enkelt å adminstrere. Brukerne organiseres i brukergrupper og rettighetene kan settes på filer, mapper, kategorier, artikler og funksjoner i systemet. Brukeren kan tilhøre flere brukergrupper og arve rettigheter i systemet. En bruker kan kun lese og publisere der han har fått tildelt rettigheter. Disse funksjonene er spesielt nyttige når man setter opp intranett og ekstranett.


Skjermbilde - Oppsett visningsmal i Core Publish

Innhold og visning

I CorePublish er innhold og visning adskilt. Dette er en forutsetning for effektiv administrasjon og deling av samme innhold på flere nettsteder, enheter og kategorier.

 

Innholdsmaler

Systemet leveres med et komplett sett av standard innholdsmaler for vanlige artikler, aktiviteter, bannere og annet innhold som vanligvis finnes på et nettsted. I tillegg kan brukeren selv legge til nye innholdsmaler etter behov. Det finnes ferdige innholdselementer som enkelt kan legges til eller tas bort fra innholdsmalene.

Visningsmaler

Det er egne visningsmaler per nettsted og kanal. I disse kan elementer (brikker) enkelt legges til eller flyttes rundt med drag & drop. Det er enkelt å kopiere en visningsmal og lage varianter av disse. Hvert element har parametere som kan overstyres per kategori eller vises i henhold til regler satt opp for personalisering.
 


Arbeidsflyt

Med CorePublish sin funksjonsrike tekstbehandler med stavekontroll er det enkelt å skape et levende og oppdatert nettsted. Artiklene skrives som kladd og kan forhåndsvises direkte før de sendes til redaktør for godkjenning og publisering.

Alle artikler kan settes med datostyring for når og hvor lenge de skal være publisert. Dersom innholdet skal vises på ulike enheter, i andre kategorier eller på andre nettsteder vil innholdet automatisk bli krysspublisert. På den måten slipper man å administrere publisert innhold mer enn ett sted i systemet.

CorePublish kan også som standard settes opp med direkteredigering fra frontend slik at man kan redigere artikler uten å åpne redigeringsverktøyet. 

 


Standard innholdselementer

CorePublish er en fleksibel webplattform der man på en effektiv måte kan utvikle egen og unik funksjonalitet i det vi kaller «brikker». Disse brikkene kan benyttes på ulike steder på nettstedet og i sidemalene.

En rekke brikker er inkludert i basissystemet. Det utvikles stadig nye brikker som kan kopieres fra en løsning til en annen. Dette er eksempler på noen av standardbrikkene som følger med løsningen:​

  • Logo 
  • Brødsmulesti
  • Søkefelt
  • Verktøylinje
  • Banner
  • Kampanje
  • Galleri
  • Filmappe
  • Nettstedskart
  • og mange flere...

En stor fordel med denne måten å bygge opp nettsteder på er at det blir svært kostnadseffektivt å dele funksjonalitet. I tillegg blir det mulig for redaktører eller systemansvarlig å endre på eller lage nye visningsmaler uten å måtte tilkalle hjelp fra en webutvikler. 
 


 

Core Publish - Søkeresultat

Søk

Søk på innhold er innebygget som standard i CorePublish og krever ingen særskilt installasjon eller oppsett. Det er også mulig å sette opp systemet med eksterne søkemotorer (f.eks. Google) for å søke etter informasjon på nettstedet. Søket settes normalt opp slik at det søkes i alt innhold inkludert innhold i filer og dokumenter. Søkeresultatene kan presenteres gruppert eller som liste med søkeresultater.

I tillegg til søket på selve nettstedet er det laget avanserte søkemuligheter dypere i systemet slik at man som redaktør lett kan finne frem til de artiklene eller filene man søker. Her finnes søk etter artikler og filer som er lite i bruk, artikler som sjelden blir oppdatert, etter forfatter og mye mer. Dette gjør det enkelt å administrere løsningen, også over tid.
 


Tags

I CorePublish er det lagt til rette for bruk av såkalte ”tags” på artikler. Dette betyr at de artiklene som er satt opp med et slikt innholdselement kan merkes med nøkkelord. Disse nøkkelordene vil være synlige i søket på nettsiden.

Ved visning kan man bruke tagger til å filtrere artikler. En artikkel kan ha fritt antall tags. Når man tagger artikler foreslås tags slik at man sikrer at artikler med likt innhold tagges på samme måte.

 


Annen viktig basisfunksjonalitet i CorePublish er: