Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, har én av fem personer en varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse, og med dette bakteppet er det naturlig at det legges føringer for hvordan nettsider skal utformes.

 • Alle nettsteder i privat sektor skal oppfylle 35 utvalgte krav fra standarden WCAG 2.0. 


En viktig samfunnsoppgave

I alle deler av samfunnet benyttes løsninger for selvbetjening på web, som eksempelvis å bestille billetter, betale regninger, fylle ut og sende søknader, samt finne informasjon.

Det er derfor en viktig samfunnsoppgave å passe på at det ikke oppstår et misforhold mellom de kravene samfunnet stiller til digital deltakelse og hva den enkelte faktisk er i stand til å utføre.

Universell utforming gir store gevinster for virksomhetene og samfunnet: 

 • Et større nedslagsfelt

 • Mulighet for økt antall brukere

 • Flere bruker selvbetjeningsløsninger med like muligheter for alle

 • Gir generelt bedre brukeropplevelse for alle

Et konkurransefortrinn

For de aller fleste brukere, vil det være vesentlig mindre sjanse for at de kommer tilbake til et nettsted, dersom de har en dårlig opplevelse her. Og når brukere i større grad finner informasjon selv og benytter selvbetjeningsløsninger, så er det gunstig for alle parter. Universell utforming reduserer med andre ord også friksjon for funksjonsfriske.  Med en nettløsning som gir en god brukeropplevelse kan virksomheten din få et konkurransefortrinn.

Merk: Det er ikke krav om å ha tilgjengelighetserklæring i privat sektor. Virksomheter i privat sektor har heller ikke tilgang til å lage erklæringer på uustatus.no. Det er selvsagt likevel mulig å ha en artikkel som forteller om hvordan virksomheten jobber med tilgjengelighet på digitale flater.

Hvordan kan du gjøre ditt nettsted (eller app) mer universelt utformet?

Du bør starte med å utføre en test. Automatiske tester og verktøy finnes, men de oppdager dessverre bare 20-30% av manglene. Testen må derfor utføres av en person som kjenner alle de ulike kravene. Digitale løsninger skal tross alt brukes av mennesker, og derfor er det behov for menneskelig kontekst og vurderinger når testingen utføres. 

Resultatet av denne testen vil gi svar på hvor mange av kravene som følges og hvor mange som ikke følges. I tillegg vil den peke på konkrete problemer som kan utbedres. 
 

Vi deler funnene i våre testrapporter i to ulike kategorier:
 

 • Funn i maler/kode/design: For å rette opp disse, krever det at en utvikler gjør justering i koden som styrer maler og design.

 • Funn i innholdet: Denne type funn kan som regel rettes av webredaktøren. Det krever imidlertid at den eller de  som publiserer blir gjort oppmerksom på problemene og får opplæring i å publisere på en mer tilgjengelig måte.

Når malene er testet og rettet, kan det være smart å se på løsninger som gjør det enklere for redaktørene å følge kravene videre i fremtiden. 

 • Det er for eksempel enklest om maler styrer farger og størrelser på tekst. Da sikrer malene tilstrekkelig kontrast og sørger for lesbarhet på alle skjermstørrelser. 

 • Man kan vurdere å gjøre alternativtekster obligatoriske for enkelte bilder. Disse tekstene er svært viktige for brukere som er avhengig av synstolkning av innhold som ikke er tekst.

 • Det bør også vurderes om det finnes andre muligheter i publiseringsløsningen som potensielt kan gjøre innholdet mer tilgjengelig. 

Som webredaktør er det viktig å være bevisst på at det finnes ulike brukere med ulike utfordringer, samt å sette seg inn UU-krav som er mest relevant for redaktørens oppgaver på web.
 

Vi hjelper deg gjerne

CoreTrek leverer UU-testing av nettsteder og apper for både  privat og offentlig sektor. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

CoreTrek holder også kurs i universell utforming for redaktører. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
 

Bakgrunn

 • Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Forskrift om universell utforming av IKT peker på minimumskrav for nettløsninger (og automater)

 • Alle nettsteder og apper skal oppfylle et utvalg suksesskriterier fra standarden WCAG 2.0. 

 • WCAG står for Web Content Accessability Guidelines, som på norsk tilsvarer Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold

 • Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Fra 2021 gjelder kravene for alle nettsteder, uavhengig av alder.

 • Nettsteder i privat sektor skal oppfylle 35 av kravene fra standarden WCAG 2.0

 • Apper i privat sektor skal følge 29 av kravene.

 • I offentlig sektor skal flere krav følges for nettsteder og apper fra og med 1. februar 2023 (fra WCAG 2.1). I tillegg skal nye intra- og ekstranettløsninger følge kravene. Krav om tilgjengelighetsrklæring gjelder kun for offantlig sektor. Les mer om arbeid med universell utforming i Offentlig sektor.