• Revisjoner opprettes automatisk
  • Enkel eller avansert revisjon
  • Overskrives først etter godkjenning
  • Følg historikken

Med modulen Versjonskontroll på artikler utvides funksjonaliteten rundt håndtering av artikler med revisjoner. Man kan arbeide med neste revisjon av en artikkel, mens den eksisternede artikkelen er publisert på nettstedet. Først når den nye revisjonen er godkjent, erstattes den publiserte artikkelen. 

Artikkelrevisjon har to alternative bruksmåter: Enkel og avansert revisjonshåndtering. Med enkel revisjonshåndtering redigeres artikler på vanlig måte. Det opprettes automatisk en revisjon av artikler man ønsker å endre, merket som kladd. Alle endringer blir gjort i den reviderte utgaven. Artikkelen må godkjennes og publiseres for å erstatte den eksisterende artikkelen på nettstedet. I dét revisjonen publiseres, overskrives orginalen automatisk og revisjonen fungerer som en normal artikkel.

Avansert håndtering gir større fleksibilitet. Forfatterne må sjekke artikler inn og ut og velge hvilken artikkel som skal være gjeldende. Artiklene blir låst av
redaktører som sjekker dem ut og låses opp når de sjekker dem inn slik at andre kan jobbe på dem. Artiklene vil ikke bli synlig på nettet før revisjonen er satt til gjeldene. Man kan følge hele historikken i CorePublish, hvor det også er mulig å revidere eldre utgaver av artikkelen.