Mer enn en million nordmenn kan ikke bruke nettsider på ordinært vis der vi baserer mye på syn og navigering med hjelp av musepeker. Dette kan skyldes nedsatt syn, nedsatt hørsel, lese- og skrivevansker, sykdommer eller andre problemer. Funksjonsnedsettelser kan være midlertidige eller varige. Når man først lager en ny nettside, er det lite ekstra kostnader knyttet til å legge til rette for universell utforming (UU).

WCAG 2.0 og 2.1

Alle nye nettsider er i dag pålagt ved forskrift om universell utforming å følge 35 krav fra WCAG 2.0-standarden. Nettsteder i offentlig sektor skal følge 48 krav fra WCAG 2.1.

CoreTrek har lang erfaring med utvikling av nettsider for offentlige instanser, og vi kjenner dermed kravene til universell utforming godt. WCAG er sett med krav til universell utforming av alt fra informasjonsstruktur og navigering til hvordan nettsiden ser ut og fungerer i bruk.

Tenk på UU hele veien

Mange av kravene til universell utforming er enkle å følge, og det kreves lite å oppfylle dem. Andre krav må man legge til rette for i den tekniske basisen for nettsiden. I vår utvikling tar vi universell utforming på alvor fra starten i et utviklingsløp. På den måten er det mindre kostbart enn å rette det opp i ettertid, mens gevinsten er langt større.

Gjennomgang av din nettside

På grunn av vår lange erfaring på feltet brukes ofte CoreTrek som samarbeidspartner på prosjekter der universell utforming er en spesielt viktig faktor. Vi utfører ofte testing av universell utforming på nettsteder vi har laget selv eller på andre sider eller digitale plattformer.

Trenger du en gjennomgang av den universelle utformingen på din side, så ta kontakt idag!