• Eget supportpersonell
  • Rask respons
  • Omgående feilretting
  • 24/7 vaktordning

Vår 1.linjesupport er bemannet med faste personer som er superbrukere av systemet. De er vant til å analysere alle mulige feilsituasjoner og kjenner systemet til fingerspissene. De kan veilede dere uten komplisert IT-språk slik at dere får utført oppgaven dere trenger hjelp til.

Dersom henvendelsen gjelder en feilmelding, vil vår 1.linjesupport sammen med dere sørge for å gjenskape problemet. Dette kan så beskrives for utvikler, slik at vi raskt og effektivt kan rette feilen. Det er alltid en fast utvikler avsatt til 2.linje feilretting og problemløsning slik at alle saker omgående kan tas tak i dersom situasjonen tilsier det.

Support kan være all typer henvendelser. De fleste henvendelsene er ønsker om nye funksjoner og løsninger. Våre supportmedarbeidere kjenner godt til hva som er mulig som standard og kan i mange tilfeller komme med tips om alternative måter å løse en oppgave på. Vi tar selvsagt aldri betalt for henvendelser som skyldes feil, mangler eller forespørsler.

Rask brukerstøtte

Illustrasjonsbilde support

Vår 1.linjesupport bistår kundene med alle typer utfordringer dere møter i en publiseringshverdag.

Dersom det oppstår problemstillinger som vår 1.linjesupport ikke klarer å løse, har vi alltid en utvikler avsatt til 2.linje feilretting. Alle våre utviklere har tilgang til kildekode for samtlige CorePublish-installasjoner. Ved behov kan alle raskt logge seg inn og gjøre endringer.

Vi benytter et journalsystem for loggføring av henvendelser og dialog slik at alle involverte blir oppdatert på status i den aktuelle saken. Dermed er all nødvendig historikk alltid tilgjengelig og kommunikasjonen kan flyte på tvers av avdelingene.

Supportavtaler

Dere som bruker CorePublish har tilgang til vårt supportapparat som en del av våre standard vedlikeholdsavtaler. Avtalene har fast klassifisering av viktighetsgrad som gir garantier for hurtig saksbehandling.

I tillegg til garantien for support som gis i våre vedlikeholdsavtaler, tilbyr vi dere en egen supportavtale som åpner for et ubegrenset antall henvendelser innenfor normal arbeidstid. Avtalen innebærer bistand til oppgaver i CorePublish og generell veiledning. Dette inkluderer tips og råd i all bruk av programvaren samt andre generelle råd som egner seg for svar per telefon eller e-post.

Formålet med en supportavtale er å gi våre kunder løpende support til en fastsatt og forhåndsavtalt pris. Avtalen er laget for at kundene skal kunne ha en fast årlig kostnad for denne type bistand. Dette senker terskelen for å ta kontakt og fører til en bedre dialog mellom dere og oss. Du trenger ikke å bekymre seg for å få en regning bare for å prate med noen.

Har dere behov for ytterligere bistand tilbyr vi en 24/7 vaktordning med fokus på servere, sikkerhet og drift.