Systemet er bygget opp med egne innholdsmaler og visningsmaler. Dette gjør at innholdet blir lagret separat fra visning/layout.

Med en slik løsning sparer man mye tid når man skal krysspublisere innhold til ulike kanaler som PC, nettbrett, mobil, sosiale medier, informasjonstavler, smartboards eller andre nettsteder. Ved å bruke ulike visningsmaler kan presentasjonen av innholdet tilpasses de forskjellige kanalene eller nettstedene. Dette er løst på en særdeles brukervennlig måte i CorePublish.