• Etablerte rutiner for kvalitetssikring
  • Sjekklister for alle nettsider
  • Intern opplæring i testing
  • God kunnskap om sikkerhet

Alle prosjekter og oppgaver vi utfører blir testet etter en gjennomprøvd metode. Den enkelte utvikler som lager løsningen skal aller først teste løsningen i flere nettlesere og enheter før løsningen leveres videre til en siste godkjenningstest.

Godkjenningstesten utføres av en annen person enn utvikler og aller helst av designer eller løsningsarkitekten som kjenner løsningen. Vi har etablert faste sjekklister som inneholder forskjellige faste elementer som skal testes på enhver nettside. I tillegg til å teste at nettsiden ser ut som det designet vi har blitt enig om, tester vi også tekniske forhold som at all funksjonalitet virker, hastighet på siden, bildestørrelser og universell utforming, for å nevne noe.

Når testen gjennomføres logges resultatene i eget skjema der vi steg for steg godkjenner sider og funksjoner på nettsiden. Dersom det oppdages avvik, registreres dette i egen base, slik at saken fikses og testes på ny.