• Egen driftsavdeling
  • Oppetidsgaranti
  • Oppdatering inkludert i prisen
  • Høy sikkerhet

Vi har en egen driftsavdeling som sørger for at våre webhotell og servere alltid er oppe. Driftsmiljøet er helt adskilt fra både utviklings- og testmiljøer for å minimere mulighetene for driftsforstyrrelser.

I vår standard driftsavtale får alle våre kunder en økonomisk garanti for at vi holder en oppetid på 99,7 %. Alle kunder som benytter CorePublish på vårt webhotell får gratis oppdatering når det kommer nye versjoner.

Vårt driftsmiljø er profesjonelt satt opp med tanke på både ytelse, sikkerhet og backup. Dette gjør at våre kunder er sikret på mange nivå dersom en maskinkollaps, brann eller annet uhell skulle oppstå. Vi har automatiske overvåkingssystemer som varsler uønskede hendelser. Våre servere holdes alltid oppdatert med sikkerhetsoppdateringer og annen basis programvare.

Webhotell

Våre webhotell tilpasses webløsningenes behov for oppsett og datakraft. Alle installasjonene settes opp med sertifikat for HTTPS. Den tilgjengelige lagringskapasitet settes opp etter kundens behov, fra 1 GB til 200 GB.

Alle webhotell har backup, 24/7-vaktordning og all oppgradering av programvare inkludert i prisen.

Selv om man har sine løsninger på webhotell kan man fritt velge å øke lagringskapasiteten etter behov. 

HTTPS

HTTPS er en sikrere utgave av HTTP. Ved bruk av sikkerhetssertifikatet HTTPS blir overføringen
av data kryptert. Dette gir beskyttelse mot at noen kan stjele eller endre data i kommunikasjonen mellom webserveren og klienten, noe som er spesielt viktig der hvor det eksempelvis sendes brukernavn og passord.

Virtuelle servere

Dersom man har behov for ytterligere datakraft tilbyr vi virtuelle servere hvor man har avsatt minne, CPU og lagringsplass. Plattformen de virtuelle serverne kjører på består av flere fysiske servere. Dersom en server går ned vil de andre automatisk ta over. Alle våre virtuelle servere er til enhver tid speilet på 3 fysiske servere.

Lastbalansering og skalering

Flere av våre større kunder har stor trafikk og strenge krav til respons- og oppetid. I slike tilfeller benytter vi en dedikert lastbalanserer som fordeler trafikken til flere servere for å oppnå både høy ytelse og høy oppetid.

Det er enkelt å legge til flere applikasjonsservere og å splitte installasjonene i dedikerte database- og frontend-servere.

Driftsmiljø

Alle våre servere er plassert i et profesjonelt driftsmiljø utenfor våre lokaler. Lokalene er bygget spesifikt for serverhosting med kjøling, sikkerhet, strømbackup, brannsikring og annet som forventes av et profesjonelt driftssenter.

Noen av våre kunder har egen driftsavdeling eller partnere som håndterer driften for dem. I slike tilfeller kan vi tilby en fjerndriftsavtale der vi tar ansvar for driften av webløsningen med webserver, database og CMS-installasjonen. Kunden eller deres partner har da ansvar for bygg, maskiner, linjer, backup, strøm, brannmur med mer.

Vaktordninger

Våre felles webhotell overvåkes 24/7. Dette er ikke inkludert i prisen for dedikerte servere eller egne kundeinstallasjoner. For slike installasjoner tilbyr vi en ekstra vaktordning med 24/7 driftsvakt.

Sikkerhet

Vi sikrer våre servere mot hacking og innbrudd med gode brannmurer og andre sikringstiltak. Alle våre servere oppdateres ukentlig med sikkerhetsoppdateringer. Vi har faste rutiner for sjekk og backup alle installasjonene.

Egen driftsavdeling

Vi har egen driftsavdeling med eget driftspersonell som har ansvar for oppsett, overvåking og drift av alle våre webhotell og kundeservere.

Vår driftsavdeling sitter sammen med våre utviklere og har dermed også rask tilgang til deres kompetanse ved behov.