• Automatisk forklaring av begreper
  • Forklaring på flere språk
  • Ingen begrensninger i antall begreper
  • Nye ord forsklares også i eldre artikler

Nøkkelordmodulen i CorePublish gir dere anledning til å skrive en forklaring på ulike ord, navn eller begreper dere benytter på nettsiden. Dette kan være spesielt nyttig på sider med faguttrykk eller andre tekniske begreper som ikke er selvforklarende for leserne.

Begrepene dere ønsker å forklare, lagres enkelt i en redigerbar ordliste i CorePublish. Disse begrepene vil automatisk bli uthevet som lenker i teksten hver gang de blir brukt på nettsiden.

Når en bruker peker på et uthevet ord i teksten, vil en popup-boks automatisk presentere den forklaringen dere har skrevet til dette begrepet. Uten ytterligere klikk eller manøvrering sikrer dere at alle brukere forstår innholdet på nettstedet deres.

Gjør innholdet bedre

I modulen Nøkkelord bygger dere opp en ordliste med defaguttrykk, ord og begreper dere ønsker å forklare for leserne. Med en automatisk forklaring i teksten slipper man innskuttebisetninger som ødelegger flyten i teksten. Ved å forklare vanskelige ord og uttrykk på denne måten skaper dere et bedre innholdet for leseren. Nøkkelordene som blir definert kan oversettes til alle språkene dere har i corePublish-løsningen.

Viser funksjonalitet for ordliste i CorePublish

Enkelt å vedlikeholde

Begrepene dere ønsker å forklare skrives inn i en liste som er enkel å vedlikeholde. I denne listen kan man redigere, slette og legge til nye nøkkelord etter behov. For brukerne av nettsiden vil disse nøkkelordene automatisk bli uthevet som lenker i teksten i både gamle og nye artikler.
Hvis dere ønsker å holde overskriftene fri for lenker er det enkelt å skru av nøkkelordfunksjonen i overskriftene.

Ulike måter å forklare nøkkelord

Det er to ulike måter å forklare nøkkelordene på: 

  1. Pop-up vindu: Ved bruk av et pop-up vindu vil en tekstboks med deresforklaring poppe opp når leseren peker på det uthevede nøkkelordet. Da vil leseren bli værende på siden og kanfortsette lesingen.
  2. Lenke: Hvis du velger å lenke det uthevede nøkkelordet, kan du sende leseren videre til en artikkel, kategori, et eksternt nettsted eller til en fil som forklarer begrepet eller faguttrykket nærmere. Dette er spesielt nyttig der begrepene krever en lengre forklaring.