• Enkel oppbygning
  • Tildel rettigheter
  • Skjul informasjon

Lukkede intra-/ekstranett bygges opp i CorePublish på lik linje med andre nettsteder. Hvert nettsted bygges opp i samme grensesnitt med lik innlogging, men med separat mappestruktur og innhold. 

For å beskytte sensitiv informasjon kan dere med Loginmodulen lukke utvalgte mapper og låse disse med passordbeskyttelse. Dere avgjør selv om mappene kun skal få begrenset tilgang for brukerne eller ligge skjult i løsningen.

Passord tildeles ulike brukergrupper i deres egen CorePublish-løsning. Hver av disse gruppene kan ha ulike rettigheter. Dere har full kontroll over hvilke brukere som har tilgang til hvilket innhold.