Det finnes et sett med standard brikkeparametre,  men egne kundespesifikke parametere er enkelt å legge til. De mest vanlige standardparameterne er:

Core Publish - Brikker

  • Vis i et gitt tidsrom
  • Vis for et IP-område
  • Vis etter et gitt antall visninger
  • Tilfeldig visning
  • Vis på en gitt kanal eller enhetstype
  • Vis ved et bestemt søkebegrep

Ved å ta i bruk mulighetene for personalisering kan man for eksempel vise reklamebanner for frokost på morgenen og for middag på ettermiddagen.