• Vedlikeholde egne korte adresser
  • Knytt opp andre nettsteder
  • Knytt opp artikler
  • Knytt opp kategorier
  • Knytt opp filer i multimediaarkivet
  • Flere korte adresser kan peke til samme ressurs

CorePublish URL Alias gir deg mulighet til å lage én eller flere enkle URL-er til innholdet på nettstedet ditt.

URL-en kan peke til en kategori, en artikkel eller filer i multimediaarkivet, så vel som til innhold på andre nettsteder.

Kompliserte og forvirrende URL-er som:

http://www.dittdomene.no/category.php?categoryID=110

kan på denne måten erstattes med en enklere og mer selvforklarende URL som for eksempelvis:

http://www.dittdomene.no/jobb