Bilde av Ole Brumm

”Her er Ole Brumm på vei nedover trappen, bump, bump, bump, med hodet først, på slep etter Kristoffer Robin. Å dumpe sånn fra trinn til trinn er, så vidt Ole Brumm vet, den eneste måten å komme ned en trapp på. Av og til har han på følelsen at det må være en annen måte hvis bare dumpingen kunne holde opp et øye­blikk, så han rakk å finne ut av det. Men kanskje det ikke er det likevel.”

Vår produktutviklingsmetode beskriver en arbeidsmåte som har som mål at vi skal slippe å føle oss som Ole Brumm bumpende nedover trappa.

Innledning til smidige (agile) metoder

Utvikling av programvare er komplekst og det er mange variabler å ta hensyn til:

  • Kundens krav – Hva skal bedres i denne leveringen?
  • Tidspress – Når må leveringen være klar for å sikre et konkurransefortrinn?
  • Konkurrenter – Hva gjør konkurrentene og hva kreves for at leveringen vår er minst like god?
  • Kvalitet – Gitt variablene ovenfor: Hva er nødvendig kvalitet?
  • Visjon – Hvilke endringer må gjøres for å oppfylle leveringens visjon?
  • Ressurser – Hvilke ressurser er tilgjengelige?

Alle variablene er med på å forme planen for leveringen. En ytterligere utfordring er at flere av variablene forandrer seg underveis i prosjektet.

Fordi utvikling av programvare er komplekst og innspill gjerne kommer underveis når alle lærer mer om problemstillingen, trenger vi å være i stand til å ta de nødvendige kursendringer underveis. Burer vi oss inne, og arbeider frem det vi mener er best, kan det fort gå galt.

De tradisjonelle prosjektmetodene forutsetter at det på forhånd er mulig å klart definere hva som skal gjøres i hver fase.

Det har vist seg at ved de tradisjonelle metodene synker sannsynligheten for suksess (å levere avtalt kvalitet på tid og kost) når kompleksiteten øker:

Fraf som viser grad av kompleksitet

Vi trenger en metode som kan øke sannsynligheten for suksess, selv om kompleksiteten øker:

Graf som viser grade av suksess

Vi erkjenner at med våre krav til å levere riktig kvalitet, på tid og innenfor kostnad, trenger vi en videreutvikling av disse metodene - en løsning som vil ta med seg det beste fra de etablerte metodefamiliene, men som samtidig gjør oss fleksible.