Har du kontroll på sletterutinene?

GDPRI GDPR-sammenheng har det vært mye fokus på behandlingsgrunnlag og personvernerklæringer. Behovet for å slette personopplysninger har imidlertid ikke vært like fremtredende. Personvernreglene fastslår at personopplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er oppnådd. Dette er ofte lettere sagt enn gjort.

22. august 2023 avholdt vi et webinar med dette temaet, og der vi viste hvordan du kan automatisere sletting av personopplysninger. På denne måten kan du sove litt bedre om natten.

Under kan du se opptak av webinaret. Det varer i ca. 25 minutter og holdes av vår GDPR-ekspert Jan Morten Andersen.

Punkter som ble gjennomgått var:

  • Kort introduksjon til GDPR
  • Hva er behandlingsgrunnlag og når er formålet med behandlingen realisert?
  • Hva må du gjøre når formålet er realisert? 
    • Skal du slette eller anonymisere dataene?
  • Hvordan lage rutiner som automatisk sletter eller anonymiserer?