• Strategi for sosiale medier
  • Oppsett av kontoer
  • Publiseringsplan
  • Analyse
  • Annonsering

Sosiale medier blir stadig viktigere i markedsstrategien til bedrifter. Nøkkelen til å lykkes på sosiale medier er å skape engasjement rundt egen bedrift, produkter og tjenester. I sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram konkurrerer virksomheter om oppmerksomheten til sine følgere og jobber hver dag med å utvide sine nettverk. De som lykkes i å kombinere egne nettsider med en eller flere sosiale markedskanaler, er de som lykkes best.

Et av de mest attraktive aspektene ved å annonsere i sosiale medier, er muligheten til å målrette budskapet mot spesifikke målgrupper. All informasjonen som samles inn om brukerne gjør at man kan segmentere annonsene mot de man ønsker.

Du ønsker kanskje at så mange som mulig skal se annonsen din, og tenker at alle kan være interessert i det du tilbyr. Det stemmer sannsynligvis ikke. Nesten alle produkter og tjenester er mer populære blant noen kjønn og aldersgrupper enn andre. Når vi i tillegg kan sikte annonsene inn etter brukernes yrker, interesser, atferd og mer, vil vi kunne nå en gruppe som gir deg flere nye kunder for pengene du bruker.

Vi hjelper dere i gang og gir råd om hvordan dere bør opptre i de ulike kanalene. Vi utarbeider en publiseringsplan for dere og sammen finner vi ut hvordan dere bør håndtere publiseringen.